Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

19. fejezet - 17. A RHÉTRA KIEGÉSZÍTÉSE

19. fejezet - 17. A RHÉTRA KIEGÉSZÍTÉSE

Plutarchos: Lykurgos. 6.

  1. 6. A népgyűlésen senki más, csak a gerónok és a királyok (basileus) tehettek javaslatokat, de ezekről dönteni a nép joga volt. Ámde később, mivel a köznép (polloi)1 gyakorta kiforgatta és erőszakosan eltorzította a javaslatokat, megrövidítve, illetve kibővítve őket, Poly- dóros és Theopompos királyok az alábbiakkal egészítették ki a rhétrát: „de ha a nép helytelenül döntene, a tanács tagjai és a királyok (archagetas) szegüljenek szembe a döntéssel”.

H. W. Gy.

Plutarchos folytatólagosan (6. 9.) így magyarázza a szöveget: „azaz ne hagyják jóvá, hanem utasítsák el egészében a határozatot, és oszlassák szét a népet, arra hivatkozva, hogy a nép eltérítette és megváltoztatta a javaslatot a közjó rovására”. A népgyűlés itt leírt korlátozásának megfogalmazása jellemzően oligarchikus vonás, ha a végleges döntést nem is adja a vezetők kezébe, a döntés befolyásolására korlátlan lehetőségeket biztosít.

  1. Apolys 'sok' alapjelentésű szóból

H. W. Gy.