Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

191. fejezet - 189. A PANNONIAI VÉDELMI RENDSZER MEGERŐSÍTÉSE

191. fejezet - 189. A PANNONIAI VÉDELMI RENDSZER MEGERŐSÍTÉSE

Dunapentelén talált építési felirat, ma a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik: RIU 1135. A felirat történeti kontextusáról és párhuzamairól részletesen lásd Kovács Péter: Fontes Pannoniae anti- quae ab a. D. CLXVI usque as a. D. CXCII. Budapest, 2006, 302-316.

183-185

Marcus Aurelius Commodus Antoninus, a fenséges és kegyes (Pius) császár, a szarmaták, a germánok és britek legyőzője, pontifex maximus, hatodik alkalommal a tribunusi hatalom birtokosa, negyedik alkalommal a hadsereg főparancsnoka, negyedik alkalommal consul, a haza atyja a portyázók titkos átkelésének (ad clandestinos latrunculorum transitus) megakadályozására alkalmas helyeken az egész partvonalat alapoktól felépített őrtornyokkal és őrhelyekkel biztonságossá tette Lucius Cornelius Felix Plotianus helytartó (legatum pro praetore) által.

N. M.

192-ben, amikor Commodus emlékét elátkozták, mind az ő, mind pedig helytartója nevét kivésték a feliratból. Több közel azonos szövegű feliratot találtak Intercisában (RIU 1127-1137), Százhalombattán (RIU 1426), Aquincumban, Rákospalotán és Bölcskén.