Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

192. fejezet - 190. EGY VIHAROS SENATUSI ÜLÉS COMMODUS HALÁLA UTÁN

192. fejezet - 190. EGY VIHAROS SENATUSI ÜLÉS COMMODUS HALÁLA UTÁN

Historia Augusta, Commodus. XVIII-XX.

192

  1. Commodus halála után viharos acclamatiók hangzottak el a senatusban. Hogy az olvasó képet alkothasson magának arról, miként vélekedtek Commodusról a senatorok, Marius Maximus művéből idézem az elhangzott acclamatiókat meg a senatus határozatát: „A haza ellensége volt, meg kell fosztani minden kitüntetésétől! El kell venni a kitüntetéseket a gyilkostól! Hurcolják végig a föld porában a gyilkost! A spoliariumban1 szaggassák ízekre a haza ellenségét, a gyilkost, a gladiatort! Az istenek ellensége, a senatus ellensége volt. Dobják a gladiatort a spoliariumba! Gyilkolta a senatust, kampóval vonszolják a testét! Ártatlanokat öldösött, kampót akasszanak beléje, úgy hurcolják a földön! Ellenség és gyilkos volt, de mennyire, hogy az volt! Aki még saját vérrokonait sem kímélte, az megérdemli, hogy kampóval vonszolják a hulláját. Téged is meg akart öletni, kampót hát a testébe! Te velünk együtt rettegtél tőle, te is veszélyben forogtál velünk együtt! Ó, Iupiter Optimus Maximus, tartsd meg nekünk Pertinaxot, hogy biztonságban élhessünk! Éljenek a hűséges praetorianusok! Éljenek a praetorianus cohorsok! Éljenek a római hadseregek! Éljen a kegyes senatus!

Hurcolják porban a gyilkost! Kérünk, Augustus, hurcoltasd porban a gyilkost! Azt

kérjük tőled, vonszolják a föld porában a gyilkost! Hallgass meg minket, Caesar: dobasd oroszlánok elé a besúgókat! Hallgass meg minket, Caesar: dobasd oroszlánok elé Spera- tust! Éljen a római nép győzelme! Éljenek a hűséges katonák! Éljenek a hűséges praeto- rianusok! Éljenek a praetorianus cohorsok!

Mindenütt ott állnak az ellenség szobrai, a gyilkos szobrai, a gladiator szobrai. Le kell dönteni a gladiator és gyilkos szobrait! Földön vonszolják végig, aki mészárolta a polgárokat! Porban kell hurcolni a polgárok gyilkosát! Le kell dönteni a gladiator szobrait! A te épséged azt jelenti, hogy mi is biztonságban és nyugodtan élhetünk, igaz módon, méltó módon, szabadon! Most végre biztonságban vagyunk. Rettegjenek a feljelentők, a besúgók! Hogy biztonságban legyünk, ki kell dobni a senatusból a besúgókat, meg kell botoz- ni a besúgókat! Épségben vagy, uram, te uralkodsz, oroszlánok elé a besúgókkal, botot a besúgóknak!

  1. Töröltessék el örökre a gyilkos és gladiator emléke, le kell rombolni a gyilkos és gladiator szobrait! .”

  2. Pertinax parancsára Livius Laurensis, a császári javak gondnoka (procurator pat- rimonii) átadta Commodus holttestét Fabius Cilónak, az egyik kijelölt consulnak, aki éjjel eltemettette. A senatusban felháborodott acclamatiók hangzottak el: „Ki adott felhatalmazást, hogy eltemessék? Ki kell ásni az eltemetett gyilkost, és kampóra akasztva végig kell vonszolni a porban!” Cincius Severus pedig kijelentette: „Helytelen, hogy eltemették. Ezt mint pontifex mondom, és ugyanezt mondja a pontifexek egész testülete is. És most, miután örvendetes dolgokról beszéltem, hadd térjek rá a szükséges teendőkre. Javaslom mindazon szobrok ledöntését, amelyeket kényszerből állíttattunk annak az embernek, aki a polgárok vesztére és a saját gyalázatára élt csupán. Bárhol álljanak is ilyen szobrok, le kell rombolni valamennyit. Nevét el kell távolítani minden magán- és középületről, a hónapokat pedig ismét úgy kell nevezni, mint azelőtt, mielőtt még ez az istencsapás rátört az államra.”

T. I.

  1. A spoliariumban vetkőztették le az amphitheatrumban elesett gladiátorokat.