Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

194. fejezet - 192. III. GORDIANUS VÁLASZA A SKAPTOPARAIAK PANASZÁRA

194. fejezet - 192. III. GORDIANUS VÁLASZA A SKAPTOPARAIAK PANASZÁRA

1868-ban Bulgáriában talált, de azóta elveszett kétnyelvű felirat. A bevezető és a császári válasz latin, a kérelem nyelve görög: SIG II3 888.

238

Jó szerencse. Fulvius Pius és Pontius Proculus consuli évében, a január Kalendaeja előtti 17. napon (dec. 16) lemásolva és hitelesítve az urunk, Imperator Caesar M. Antonius Gor- dianus Pius Felix Augustus által rescriptumokkal megválaszolt és Rómában, a Traianus fürdő oszlopcsarnokában kifüggesztett kérvények könyvéből azzal a szöveggel, amely az alábbiakban olvasható.

Kelt Aurelius Pyrrhus, a cohors Xpraetoria pia fidelis Gordiana Proculus centuriájá- ból való katonája, falubeli és társbirtokos által.

(A görög kérvény részlete) . a kérés: A közbenjáró katona faluja területünknek, Pauta- lia városának legszebb (részén) | 120. fekszik, hegyek között terül el, de vannak (művelhető) földjei is, ráadásul pedig hévízfürdői, amelyek nemcsak a kényelmet szolgálják, hanem az | 125. egészség (helyreállítására) és testápolásra is igen alkalmasak, azonkívül ünnepet is ülnek a közelében évente többször, október | 130. elején tizenöt napon át. A falunak ezek a látszólagos előnyei idővel | 135. hátrányokká váltak, mert az említett ürügyekre való hivatkozással a sok idejáró katona | 140. beszállásolásokkal és egyéb terhekkel sanyargatja a falut. Emiatt a korábban oly jó | 145. módú és népes község most végső nyomorúságba süllyedt. Ebből kifolyólag már több ízben folyamodtak a helytartókhoz, | 150. de a helytartói rendelkezéseknek is csak ideig-óráig volt foganatjuk, azután egyre kevesebbet értek, annyira megszokottá vált ez a | 155. zaklatás. Éppen ezért a szükségtől kényszerítve fordultak az isteni (császár)hoz.

(A császár latin nyelvű leirata) Imperator Caesar M. Antonius Gordianus, a Kegyes, Boldog Augustus a falubelieknek Pyrrhus katona és társbirtokos útján. Hogy a kérelem ürügyén benyújtott efféle panasz megfelel-e a valóságnak, inkább a helytartónak (praeses) az előadandó dolgokban tájékozott igazságossága révén tisztázd, mintsem hogy a császári rescriptummal végleges döntést kellene kapnod. Megválaszoltam. Hitelesítettem. Lepecsételtem.

B. I. – R. Z.