Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

24. fejezet - 22. SPÁRTAI NŐK

24. fejezet - 22. SPÁRTAI NŐK

Plutarchos: Spártai nők nevezetes mondásai. 16. és 19.

Egy spártai nő annak hallatára, hogy fia a csatasorban hősi halált halt, így szólt: „Az enyém volt.” Mikor pedig a másikról azt hallotta, hogy gyáván elmenekülve maradt életben, azt mondta: „Nem volt az enyém.”

R. Zs.

Egy másik, fiának adva a pajzsot, így szólt: „Fiam, ezzel vagy ezen”.

R. Zs.

A spártai nők legendás szigora süt ezekből a mondásokból. Lehetetlennek tartották, hogy gyáva fiút szüljenek, aki elmenekül a harcból, netán még pajzsát is elhajítja. A pajzseldobást minden ókori nép szégyennek tartotta (pl. Tacitus: Germania. 6), de a jelenség így sem számított ritkaságnak.