Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

27. fejezet - 25. A DRÉROSI „ALKOTMÁNY”

27. fejezet - 25. A DRÉROSI „ALKOTMÁNY”

ML 2; LSAG 59. tábla 1 a. Krétai bustrophédon felirat.

Kr. e. 650-600 k.

Irgalmas Isten!

Így határozott a polis. Ha valaki kosmos volt, ugyanő tíz évig

ne legyen kosmos. Ha mégis kosmos lesz, amilyen ítéletet hozott, annak kétszeresét tartozik büntetésként fizetni, s ő maga

ne viselhessen hivatalt (többé), míg csak él, s mindaz, amit kosmosként határozott, semmis legyen.

| 5. X Esküt tesznek: a kosmos, a damiosok, a polisgyűlés húszai.

N. Gy.

A legkorábbi görög törvényfelirat. Egyik sor jobbról balra, másik balról jobbra fut váltakozva, ahogy az „ökrök fordulnak” a szántás során (bustrophédon). A kis krétai város a vezető hivatalnok hivatali idejét egy évre korlátozta, és kimondta, hogy aki kosmos volt, tíz éven belül nem választható újra kosmosszá. A kosmos bírói hatalommal is rendelkezett, ezért volt joga ítélkezni. A törvénytelen kosmosok ítéletét megsemmisítették, és ha valakit vagyoni kártérítésre ítéltek, a megítélt érték kétszeresét kellett büntetésül kifizetniük. A 4. sor előírása vitatott. Lehet, hogy a törvénytelen kosmost nemcsak a hivatalviselésből zárták ki, hanem polgárjogától is megfosztották.