Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

31. fejezet - 29. KYPSELOS ÉS PERIANDROS

31. fejezet - 29. KYPSELOS ÉS PERIANDROS

Nikolaos Damaskénos 56-57.

Kr. e. 600-560 k.

Ő (ti. Kypselos) pedig hazahívta a száműzötteket, és azokat, akiket a Bakchiadák megfosztottak polgárjoguktól, ismét visszahelyezte jogaikba; s ezért úgy bánhatott velük, ahogy akart. Gyarmatalapításra küldte ki azokat, akik nem voltak hívei, hogy a többiek felett könnyebben uralkodjék. Gyarmatot telepített Leukasba és Anaktorionba, s alapítókként saját fattyú fiait, Pyladést és Echiadést jelölte ki. A Bakchiadákat száműzte, és elkobozta vagyonukat. Azok pedig Korkyrába távoztak el. Kypselos szelíden uralkodott Korinthos felett, nem tartott testőröket, és nem volt ellenszenves a korinthosiak számára.

Periandros, Kypselosnak, Korinthos királyának fia örökségként vette át atyjától a királyságot, és kegyetlenségével és erőszakosságával zsarnoksággá torzította azt; 300 testőrt is tartott. Megakadályozta, hogy a polgárok rabszolgákat vásároljanak és szabad idővel rendelkezzenek, s mindig kitalált számukra valamilyen munkát. Ha pedig valaki a piacon üldögélt, büntetést szabott ki rá, mert attól félt, hogy valamit terveznek ellene. Állandóan hadat viselt, és harcias természetű volt. Háromsor-evezős hajókat építtetett, és mindkét tengernek ura volt.

S. J.

Periandros értékelése ellentmondásos, mert állítólagos zsarnoksága ellenére belekerült a hét görög bölcs kánonjába. A hét bölcsről lásd a 32. dokumentum jegyzeteit. A parasztokat számos tyrannos távol akarta tartani a városoktól, például a sikyóni tyrannosok, az erythrai Ortygés és az athéni Peisistratos. Ugyancsak Peisistratosról olvashatjuk, hogy munkára kényszerítette a tét- lenkedőket.