Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

33. fejezet - 31. PERIANDROS ÉS A KALÁSZOK

33. fejezet - 31. PERIANDROS ÉS A KALÁSZOK

Hérodotos V 92.

Kr. e. 600 k.

Ez a Periandros szelídebb módszerekkel uralkodott ugyan atyjánál, később azonban, amikor egy követség útján kapcsolatba került Thrasybulosszal, Milétos tyrannosával, még Kypselosnál is sokkal vérszomjasabb lett. Mert elküldte egy emberét Thrasybuloshoz, és megkérdeztette tőle, hogy milyen eszközökkel kormányozhatná a legjobban a várost. Thrasybulos pedig kisétált Periandros követével a városból a gabonaföldekre, s a vetés közt járkálva egyre csak arról kérdezgette a követet, hogy milyen körülmények között jött ide Korinthosból. Ha beszélgetés közben olyan kalászt látott, amely kimagaslott a többi közül, azonnal levágta és félrehajította, és a séta közben valósággal letarolta a vetés legvirulóbb és legsűrűbben sarjadzó részét, majd egyetlen szónyi válasz nélkül elbocsátotta a követet. Amikor a követ hazaérkezett Korinthosba, Periandros mohó kíváncsisággal megkérdezte, hogy milyen tanácsot kapott Thrasybulostól. Erre a követ elmondta, hogy Thrasybulos egyetlen szónyi üzenetet nem küldött, s nagyon is csodálkozik, hogy Periandros miért küldte őt egy nyilvánvalóan eszelős emberhez, aki szántszándékkal pusztítja a saját vagyonát, és elbeszélte, hogy mit tapasztalt Thrasybulos társaságában.

Periandros pedig tüstént felfogta, hogy mit jelentett Thrasybulos viselkedése, és mit tanácsol általa: ölesse meg a város legkiemelkedőbb polgárait. S attól fogva kegyetlensége nem ismert határt, s minden polgárral végzett, akit Kypselos elmulasztott száműzni vagy meggyilkolni.

Vö. Livius I 2, e kötetben a 44. dokumentum.