Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

34. fejezet - 32. A HÉT BÖLCS

34. fejezet - 32. A HÉT BÖLCS

Cicero: A szónok. III 34, 137.

Azt mondják, heten éltek ugyanabban a korban, akiket bölcseknek tartottak és így is neveztek. Ezek – a milétosi Thalést kivéve – mind államuk élén állottak. Ki volt tudósabb náluk azokban az időkben, vagy kinek az ékesszólása volt irodalmilag kiműveltebb, mint Peisistratosé? Róla azt tartják, hogy elsőként rendezte el Homéros azelőtt összekevert énekeit úgy, ahogy most olvashatjuk őket.

S.J.

A hét bölcs legszokásosabb kánonja: lindosi Kleobulos, athéni Solón, spártai Chilón, milétosi Tha- lés, priénéi Bias és korinthosi Periandros. A zsarnok Periandros helyett azonban több felsorolásban a chénai Mysón szerepel (Platón: Prótagoras. 343 a).