Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

40. fejezet - 38. PEISISTRATOS HÁROM HATALOMÁTVÉTELE

40. fejezet - 38. PEISISTRATOS HÁROM HATALOMÁTVÉTELE

Hérodotos I 59-64.

Kr. e. 560 k. – 527

  1. . Peisistratos, aki, amikor a tengerparton és a síkságon lakó athéniak között ellentét támadt – a tengerpartiaknak Alkmeón fia, Megaklés, a síkságon lakóknak pedig Aristo- laidés fia, Lykurgos volt a vezére –, szervezett egy harmadik mozgalmat, mert meg akarta kaparintani a tyrannosi hatalmat. Azon a címen toborzott magának híveket, hogy ő a hegyen lakók vezetője, s a következő cselhez folyamodott. Magán és öszvérein sebeket ejtett, majd kocsijával a piacra hajtott, mintha ellenségei elől menekülne, akik a mezőn az életére törtek. Azt kérte a néptől, hogy adjon mellé védőőrizetet, hiszen ő már a me- garai háborúban kitüntette magát, elfoglalta Nisaiát, és más jeles tetteket vitt végbe. Sikerült is rászednie az athéni népet, s háromszáz válogatott polgárt adtak melléje. Ezek azonban Peisistratosnak nem lándzsásai, hanem buzogányosai voltak, mert fabuzogányokkal kísérték őt. Ezeknek az embereknek az élén indult támadásra Peisistratos, és elfoglalván a fellegvárat, átvette Athénban az uralmat. De nem szüntette meg a meglévő tisztségeket, s nem változtatta meg a törvényeket, hanem a fennálló hagyományok alapján bölcs belátással és helyesen kormányozta a várost.

  2. Nem sok idővel később azonban Megaklés és Lykurgos kibékült egymással, és Peisistratost száműzték. Így nyerte el Peisistratos első ízben Athénban a hatalmat, de mert uralma nem volt eléggé szilárd, elbukott. Peisistratos elűzői között azonban kiújult az ellentét, s a szorult helyzetbe került Megaklés követek útján megkérdezte Peisistratos- tól, hogy hajlandó lenne-e a leányát feleségül venni, ha ennek fejében ismét ő lenne a tyrannos. Peisistratos elfogadta az ajánlatot, s meg is egyeztek a visszatérésben, de erre, véleményem szerint, igen együgyű tervet eszeltek ki. Hiszen a hellénség már réges-rég elhagyta az egykori barbár szokásokat, és értelme világosabb volt annál, hogy bármilyen kezdetleges cselfogással rá lehessen szedni. Ők mégis a következő módon jártak túl az akkoriban már a legravaszabbnak tartott athéniak eszén. A Paiania kerületben élt egy Phya nevű asszony, aki három hüvelyk híján négy könyök magas volt, s minden tekintetben vonzó a külleme. Ezt az asszonyt teljes fegyverzetben egy kocsira ültették, úgy helyezték el, hogy minél nagyobb tiszteletet keltsen, s hírnököket küldvén előre, elindultak vele a város felé. Mikor a hírnökök a városba értek, parancsuk szerint ezt kiáltozták: „- Athéniak! Fogadjátok szívesen Peisistratost, akit Athéna is minden ember közül a legjobban kedvel, s most maga viszi őt vissza fellegvárába.” Ezt kiáltozták mindenfelé, s hamarosan minden kerületben híre terjedt, hogy Athéna istennő visszahozta Peisistratost. Mire a városiak, abban a hitben, hogy ez az asszony valóban az istennő, ember létére imádkozni kezdtek hozzá, s visszafogadták Peisistratost.

  3. Ily módon lett újra tyrannos Peisistratos, majd a megállapodás szerint feleségül vette Megaklés leányát. Mivel azonban neki már voltak fiatalkorú gyermekei, s széltében azt emlegették, hogy az Alkmeónidákon átok ül, nem akart új feleségétől gyermeket, és nem a rendes módon hált együtt vele. Az asszony egy ideig titkolta a dolgot, később azonban – nem tudni, hogy faggatásra-e vagy a nélkül – elmondta anyjának, az meg továbbadta férjének. Megaklés éktelen haragra gyulladt, hogy Peisistratos így megszégyenítette, s felháborodásában kibékült ellenfeleivel. Peisistratos, értesülvén róla, hogy ellene készülnek, egész családjával elhagyta az országot, és Eretriába ment, ahol fiaival meg- hányta-vetette a helyzetet. Tetszését Hippias tanácsa nyerte el, miszerint mielőbb vissza kell szereznie az uralmat. Így aztán adományokat gyűjtöttek azokból a városokból, amelyek valamilyen módon le voltak kötelezve irántuk. Sok helyről kaptak értékes segítséget, de Thébai mindent felülmúlta adományai gazdagságával. Ezután, hogy rövidre fogjam a szót, eljött az idő, mikor már mindent előkészítettek a sikeres visszatéréshez. A pelopon- nésosi Argosból zsoldosokat fogadtak, s ezekhez önként csatlakozott egy Lygdamis nevű naxosi férfi, aki lelkesen segítette ügyüket, és sok pénzt s embert hozott magával.

  1. . Ekképp szerezte meg Peisistratos Athénban harmadízben is a tyrannist.

M. Gy.