Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

41. fejezet - 39. A PHILAIDÁK CHERSONÉSOSI URALMA

41. fejezet - 39. A PHILAIDÁK CHERSONÉSOSI URALMA

Pausanias VI 19.

Kr. e. 550 k.

Vannak itt (Olympiában) más, említésre méltó fogadalmi ajándékok is; így Pelops kardja aranyművű markolattal és egy elefántcsont „Amaltheia-bőségszaru”, amelyet Miltia- dés, Kimón fia ajánlott fel; családjából ő uralkodott először a thrák Chersonésoson. Az ivókürtön régi attikai írással a következő felirat olvasható:

Chersonésos emelt fogadalmul olymposi Zeusnak,

hogy megvívta Aratost Miltiadésszal az élen.

Suda: Lexikon. Krithóté címszó alatt.

Krithóté város a Chersonésoson, amelyet a Miltiadésszel odatelepült athéniek alapítottak.

S. J.

Az idősebb Miltiadés, a chersonésosi tyrannis alapítója Kypselos fia volt, vagyis rokonságban állt a korinthosi tyrannosokkal, a zsarnokuralmat megalapító Kypselos id. Miltiadés dédapja volt. A marathóni győző az idősebb Miltiadés unokaöccse volt. A chersonésosi gyarmatalapítás történetét Hérodotos beszéli el legrészletesebben (VI 34-38).