Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

43. fejezet - 41. POLYKRATÉS CSALÁDJA

43. fejezet - 41. POLYKRATÉS CSALÁDJA

A. Bronzedénytöredék száján fennmaradt felirat. Schmidt, G.: Heraion von Samos: Eine Bry- chon-Weihung und ihre Fundlage. AM, 87,1972,165-185. B. A samosi akropolison talált archaikus ülő férfiszobor felirata. LSAG 63. tábla 13.

Kr. e. 540 k.

A.

Brychón ajánlott föl engem, Timolés fia.

B.

Aeakés ajánlotta föl, Brychón fia, aki Hérának behajtotta a lefoglalt javakat (vagy a zsákmányt, sylé) | 5. hivatali ideje alatt.

N. Gy.

A két felirat alapján a samosi tyrannos, Polykratés családját következőképp rekonstruálhatjuk: Ti- molés fia Brychón, Brychón fia Aiakés (a feliraton Aeakés), Aiakés fiai Polykratés, Pantagnótos és Sylosón, Sylosón fia az ifjabb Aiakés. A családfa rekonstrukcióját a feliratokon kívül Hérodotos adatai tették lehetségessé.

Hérodotos III 39: „Miközben Kambysés Egyiptomban háborúzott, a lakedaimóniak hadat indítottak Samos ellen, ahol Aiakés fia, Polykratés volt az úr.”

Hérodotos III 139: „Mikor Kambysés, Kyros fia hadba vonult Egyiptom ellen, sok hellén is elkísérte a seregét, némelyek, ahogy szokás, kereskedni akartak, mások meg csak országot látni. Ezek közé tartozott Sylosón, Aiakés fia, Polykratés testvére is, akit száműztek Samosról.”