Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

44. fejezet - 42. A LAKEDAIMÓNIAK TYRANNISELLENESSÉGE

44. fejezet - 42. A LAKEDAIMÓNIAK TYRANNISELLENESSÉGE

P. Ryland 18 = Jacoby FGrHist 105. F 1. Kr. e. 1. században keletkezett papirusz töredéke.

Kr. e. 555 k. – 510

| 5. Amikor a lakón Chilón, az ephoros betöltötte a stratégosi tisztet, Anaxandridasszal együtt felszámolták a tyrannisokat. Aischinést Sikyónban, Hippiast, | 10. Peisist[ratos fiát pedig Athénban fosztották meg hatalmától .]

N. Gy.

Aischinést, aki Kr. e. 570 körül, Kleisthenés halála után került hatalomra, Kr. e. 555 körül űzték el a spártaiak. A spártai Chilón Kr. e. 556/555-ben volt ephoros. Az Agiada Anaxandridas spártai király, León fia, Kroisos kortársaként és Aristón társaként uralkodott (Hérodotos VII 204; I 67; Pausanias III 3, 5). A spártaiak űzték el a naxosi Lygdamist is, mindebből azonban nem következik egyértelműen a spártai politika alapvető tyrannisellenessége. Aischinés eltávolításának oka feltehetően az előde, Kleisthenés által bevezetett, a dórokra nézve igen sérelmes phyléreform lehetett.