Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

47. fejezet - 45. RÓMAI PAPI MÉLTÓSÁGOK RANGSORA

47. fejezet - 45. RÓMAI PAPI MÉLTÓSÁGOK RANGSORA

Festus: A szavak jelentéséről (töredék).

Kr. e. 510 előtt

A papság rangsorát az istenek rangja szerint állapították meg. A legmagasabb rangú a Rex (sacrorum, áldozókirály), ez után következik a flamen Dialis (Iupiter papja), őutána a Mar- tialis (Mars papja), a negyedik helyen a Quirinalis (Quirinus papja), ötödiken a pontifex maximus. Ennek megfelelően a (szent lakomákon) csak a Rex foglalhatja el a főhelyet. Iupiter papja fölötte áll Mars papjának, az pedig Quirinusénak, aki rangban éppen utána következik, és mindezek magasabb rangúak a pontifexnél. A Rex azért áll a főhelyen, mert a király a leghatalmasabb. Iupiter papja azért jelentős, mert a világmindenség urának. papja. Mars papja azért, mert a város alapítójának Mars volt az apja. Quirinus istent Cures városából hozták Rómába, hogy társa legyen (Marsnak?) a rómaiak hatalmának védelmében. A pontifex maximus tekintélyét az adja, hogy őt tekintik az isteni és emberi dolgok bírájának és eldöntőjének.

G. I.

Festus rangsora még a királyság viszonyát tükrözi. A köztársaság korában a pontifex maximusé volt a legtekintélyesebb papi méltóság.