Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

53. fejezet - 51. ATHÉNI SZAVAZÓCSEREPEK

53. fejezet - 51. ATHÉNI SZAVAZÓCSEREPEK

  1. ML 21. B. Willemsen, F.: Verzeichnis der Kerameikos-Ostraka. AM, 106, 1991, 144-145. Ra- ubitschek, A.: Megakles, geh nicht nach Eretria! ZPE, 100, 1994, 381-382. C. Lang, M.: Ostraka. The Athenian Agora 25. Princeton, New Jersey, 1990. Vö. Siewert, P.: Ostrakismos Testimonien I. Stuttgart, 2002.

Kr. e. 486-471

A.

[Arri]phrón fia, Xanth[ippos], bűnös vezetők közt leghitványabb ő, mondja e csorba cserép.

B.

[Meg]aklés, ne menj Eretriába,

[Hipp]okratés fia,

[haz]átlan, ki vagy taszítva.

C.

Themistoklés, Neoklés fia a Phrearrioi (démosból)

N. Gy.

Az első ismert cserépszavazást Kr. e. 487-ben tartották meg. A ma ismert ostrakonok száma tízezer körül van. A beszédes ostrakonok közé tartozik az A. kétsoros epigrammája, amely Xan- thippost, Periklés apját valamennyi vezető (prytanis) közül a legbűnösebbnek nevezi. A B. ostra- kon két oknál fogva hivatkozhat Eretriára. Egyrészt a cserépszavazással elűzöttek nem léphettek az euboiai Geraistos és az argolisi Skyllaion-fok közé, tehát Attikába. Az euboiai Eretria Gerais- tostól északkeletre, vagyis a tilos övezetbe esett. Másrészt az Alkmeónidák családjába beházasodó Koisyra eretriai volt, és Megaklés lányát, aki rövid ideig Peisistratos felesége volt, ugyancsak Koisyrának hívták. A cserép tehát az Alkmeónidák és a tyrannosok kapcsolatára utal. A C. pontban ’ttemistoklés neve olvasható.