Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

55. fejezet - 53.AZ OLYMPIAI VERSENYDÍJAK

55. fejezet - 53.AZ OLYMPIAI VERSENYDÍJAK

Hérodotos: A görög-perzsa háború. VIII 26.

Kr. e. 480

Útközben odajött hozzájuk néhány arkadiai szökevény, akik éheztek, és szerettek volna a perzsák hasznára lenni. Elvezették őket a király elé, s ott egy perzsa megkérdezte tőlük, hogy mit csinálnak most a hellének. A szökevények erre azt felelték, hogy az olympiai ünnepeket ülik, s tornaversenyeket meg kocsihajtást néznek. Azt is megkérdezte a perzsa, hogy mi a versenydíj náluk, s ők azt felelték, hogy a győztes olajágból font koszorút kap. Erre Tigranés, Artabanos fia találó megjegyzést tett, noha a király gyávának mondta miatta. Ez a Tigranés, amikor meghallotta, hogy versenydíjként nem pénzt, hanem koszorút kapnak, nem állhatta meg, hogy fel ne kiáltson: „Jaj, Mardonios, milyen emberek ellen vezetsz te bennünket? Hiszen ezek nem pénzért, hanem a győzelem dicsőségéért harcolnak!” Tigranés tehát így fejezte ki a véleményét.

M. Gy.

A történet a perzsa és görög gondolkodás szembeállításával a görög erényeket idealizálja. Tigranés megjegyzése előrevetítette a perzsák salamisi vereségét.