Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

58. fejezet - 56. A HELLÉNEK FELAJÁNLÁSA A PERZSA HÁBORÚK UTÁN

58. fejezet - 56. A HELLÉNEK FELAJÁNLÁSA A PERZSA HÁBORÚK UTÁN

SGDI 4406; Tod 19; ML 27. Három, oszlopszerűen egymásba csavarodó kígyó, amely eredetileg egy arany háromlábú edényt tartott. Ma az isztambuli Hippodromban van fölállítva.

Kr. e. 479/478

Ők küzdöttek a háborúban:

lakedaimóniak, athéniak, korinthosiak,

tegeaiak, sikyóniak, aiginaiak,

megaraiak, epidaurosiak, erchomenosiak,

phleiusiak, trozaniak, hermionéiak,

tirynsiek, plataiaiak, thespiaiak,

mykanéiak, keósiak, malosiak, ténosiak,

naxosiak, eretriaiak, chalkisiak,

styraiak, walisiak, poteidaiaiak,

leukasiak, wanaktorioniak, kythnosiak, siphnosiak,

amprakiaiak, lepreoniak.

N. Gy.

A fogadalmi ajándékot Delphoiban állították föl, onnan szállították Constantinus idején Kons- tantinápolyba. A delphoi betűkkel, dór dialektusban felírt lista néhány város nevét nem a szokásos formában adja meg. Erchomenos megszokott alakja Orchomenos, Trozan – Troizén, Myka- né – Mykéné, Malos – Mélos, Walis – Élis; Wanaktorion – Anaktorion, Amprakia – Ambrakia. A ténosiak és siphnosiak nevét utólag vésték föl. Az arany háromlábú edényt Kr. e. 354 körül, a harmadik szent háborúban beolvasztották a phókisiak.