Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

62. fejezet - 60. OIANTHEIA ÉS CHALEION SZERZŐDÉSE

62. fejezet - 60. OIANTHEIA ÉS CHALEION SZERZŐDÉSE

IG IX 1. 333; Tod 34; Bengtson, H.: Die Staatsvertrage des Altertums. II. München-Berlin, 1962, 146. Két oldalán teleírt bronztábla.

Kr. e. 450 k.

Előlap:

  1. Az oiantheiai idegent ne hurcolhassák el chaleioni területen, se a chaleionit az oian- theiai területen, se vagyonukat ne rabolja el senki; ha valaki mégis elrabolja, azt büntetlenül lehessen kifosztani. Az idegen tulajdont a tengeren büntetlenül el lehet rabolni, kivéve, ha valamelyik város kikötőjében van. Ha valaki jogtalanul rabol, négy drachma a büntetése; de ha tíz napnál tovább tartja magánál a zsákmányt, a másfélszeresét fizesse annak, amit elrabolt. – Ha a chaleioni Oiantheiába vagy az oiantheiai Chaleionba telepszik át egy hónapnál hosszabb időre, a helyi törvénykezési eljárásnak legyen alávetve.

  1. A proxenos, ha hamisan tölti be a proxenosi hivatalát, kétszeres büntetést fizessen.

Hátlap:

Ha az idegenek bíráinak véleménye megoszlik, a pert indító idegen válasszon magának bírákat – a proxenoson és saját vendégbarátján kívül – kiválóság szerint, tizenöt férfit az egy- vagy többminás ügyekben, ha pedig kevesebbről folyik a per, kilenc férfit. Ha egy polgár pert indít egy másik polgár ellen a szerződés alapján, a damiorgosok válasszák ki az esküdtbírákat a legjobbak közül, letéve az ötszörös esküt, az esküdtek ugyanezt az esküt tegyék le; a többség döntsön.

S.J.

A két kis lokrisi város szerződése világosan mutatja, hogy milyen archaikus viszonyok uralkodtak Hellas jó részén még a Kr. e. 5. században is. A lokrisi viszonyokról tanúskodik Thukydidés (I 6) is, vö. e kötet 1. dokumentumával.