Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

68. fejezet - 66. HATÁROZAT A SZÖVETSÉGESEK ADÓJÁNAK BEHAJTÁSÁRÓL

68. fejezet - 66. HATÁROZAT A SZÖVETSÉGESEK ADÓJÁNAK BEHAJTÁSÁRÓL

IG I3 60; Tod 76; IG I2 97. Márványstélé három töredéke. Az athéni Akropolison találták meg, ma az athéni Epigraphiai Múzeumban őrzik.

Kr. e. 430 k.

.a tanácsnak azonnal be kell terjeszteni egy határozati javaslatot a népgyűlés elé az adó (phoros) és a kiegészítő adó (epiphora) ügyében, hogy a szövetségesek az adótartozásukat teljes egészében kiegyenlítsék, és a | 5. peloponnésosiak ellen vívott háborúban részt vegyenek, amint ez szükséges. van nekik egyrészt. az adó teljes összegét. A tanácsnak ebben az ügyben azonnal be kell terjeszteni egy határozati javaslatot a népgyűlés elé, és tanácskoznia kell a stratégosokkal, ha szükségesnek látják. | 10. A stratégosok válasszanak ki százötven tengerészgyalogost (epibatés) a törvény értelmében az athéniak közül sorban a phylékből, és a lehető leghamarabb bocsássanak vízre harminc triérést. A hadsereg további részét azokból állítsák ki, akiket kisorsoltak az egyes triérésekre. E hajókkal fussanak ki | 15. az athéni férfiak, hajónként öt önkéntes tengerészgyalogos, rajtuk kívül hajónként negyven nehézfegyverzetű gyalogos (hoplités), akik hasonlóképpen kerülnek ki az egyes phylékből, valamint tíz íjász és tíz peltastés, akiket hasonló módon állítottak ki az athéniak és a szövetségesek közül. Ha pedig . a stratégosok . | 20. . phylénként az athéniak közül . addig . athéni . | 25. . a városokba . ahányan csak az adót (phoros) . írják fel . valamennyi . | 30. . írótáblákat . hogy aki csak akarja, vizsgálja meg. [Ezt a határozatot] a tanács [írnoka írassa föl egy stélére, és állítsa föl az Akropolison] .

N. Gy.

A rendkívül töredékes és erősen kiegészített feliratot korábban Kr. e. 416-ra datálták (pl. Tod), és kapcsolatba hozták a mélosi expedícióval. B. D. Meritt 1953-ban újraértelmezte a töredékeket, felülvizsgálta a kiegészítéseket, és kimutatta, hogy nem a Mélos elleni készülődés, hanem az elmaradt és a kiegészítő adók behajtásának dokumentuma (SEG 12, 26). A hajók legénységéhez lásd az 52. dokumentumot. A peltastés fegyverzete könnyebb, mint a hoplitésé.