Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

69. fejezet - 67. ADOMÁNYOK A SPÁRTAIAK SZÁMÁRA

69. fejezet - 67. ADOMÁNYOK A SPÁRTAIAK SZÁMÁRA

IG V 1,1; Tod 62; ML 67; Loomis, W. T.: The Spartan War Fund. IG V 1,1 and a New Fragment. Historia Einzelschriften 74. Stuttgart, 1992.

Kr. e. 427 vagy 409

Előlap:

A lakedaimóniak barátai a háborúra . négyszáz dareikost adtak. Az aiginaiak a lake- daimóniaknak a háborúra tizennégy minát és tíz statért adtak. | 5. A . a lakedaimóni- aknak Lykeidas fia.

vacat

Som..ophon az achaiai Olenosból . a lakedaimóniaknak a háborúra triéréseknek zsoldra …

. ..harminckét mina ezüstöt. | 10. A chiosiak közül a lakedaimóniak barátai ezer aigi- nai statért adtak.

vacat

… adtak a lakedaimóniaknak a háborúra . négyezer medimnost és további | 15. . ezret és mazsolát (astaphidos) . talantonnal. . adtak . fia sokat, és nyolcszáz dareikost és . három talantont. | 20. .. a háborúra . egy talantont és harminc minát és . ..ezer medimnost és … és ... hatvan mina ezüstöt. Az ephesosiak a lakedaimóniaknak | 20. a háborúra ezer dareikost adtak.

Oldallap: vacat (7 sor)

a malosiak a | 10. lakedaimóniaknak húsz mina ezüstöt adtak. | 15. Molokros egy talanton ezüstöt adott a lakedaimóniaknak. | 20. A malosiak a lakedaimóniaknak adtak .

N. Gy.

A felirat datálását vitatják. Loomis annak alapján csatlakozik a korábbi kiadások által fölvetett, Kr. e. 427-re történő keltezéshez, hogy a mélosiak (dór nyelvjárásban malosiak) Kr. e. 416 után nem voltak abban a helyzetben, hogy adakozzanak, minthogy az athéniak kiirtották őket (Thukydidés V 115, e kötet 70. dokumantuma). Igaz viszont, hogy Thukydidés úgy ábrázolja a mélosiakat, mint független szigetlakókat, akik sem az athéniakat, sem a spártaiakat nem támogatták. Ha a felirat valóban Kr. e. 427 körül keletkezett, Thukydidés téved, minthogy a mélosiak két ízben is hozzájárulást fizettek a spártai hadjáratokhoz. Igaz, Kr. e. 425-ben Kleón 15 talanton adót vetett ki rájuk, amit feltehetőleg be is fizettek Athénnak (IG I3 71, 65. sor). Kérdés ezek után, hogy mennyire tekinthető Mélos semlegesnek és el nem kötelezettnek, és hogy milyen mértékben felel meg a valóságnak Thukydidés drámai színekkel megfestett mélosi dialógusa (Thukydidés V 85115)? Feltűnő, hogy egyes államok nemcsak pénzt, hanem élelmiszert is adományoznak, mint például az előlap 15. sorában szereplő mazsolát. Ez a spártai pénzgazdálkodás meglehetősen alacsony szintjéről árulkodik.