Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

73. fejezet - 71. HATÁROZAT A SZICÍLIAI EXPEDÍCIÓRÓL

73. fejezet - 71. HATÁROZAT A SZICÍLIAI EXPEDÍCIÓRÓL

IG I3 93; Tod 77; ML 78. Két stélé összesen nyolc töredéke. Az athéni Akropolison találták, ma az athéni Epigraphiai Múzeumban őrzik.

Kr. e. 415

  1. stélé

… A nép azonnal szavazzon arra vonatkozólag, hogy egy vagy három stratégos autokra- tór választását látje-e most indokoltnak jó szerencsével, akiknek az lesz a feladatuk, hogy megérkezésük után verjék le az ellenséget, miközben a lehető legtöbb kárt okozzák az országnak, és fogadjanak fel | 5. a szövetségesek közül is, ahány matrózt az illető városok bejelentenek az athéni bulénak. Gondolkozzanak a hatvan hajó útrakeléséről is, hogy mikorra lesznek készen, és hogy hány teherszállító hajót akarnak igénybe venni .

| 10. .,, a bulé, hogy a hajók a lehető legjobban fel legyenek szerelve, akár az lesz a határozat, hogy a triérarchosok a jövedelmi adóból fedezhetik a költségeket, akár pedig az, hogy a város biztosítja a szükséges összeget. Ha a most megszavazott hatvan hajóhoz még több jönne, a kivetett hozzájárulást be kell szolgáltatni. Amikor a hajóhad készen áll a kifutásra, az elöljárók | 15. tíz napon belül feltétlenül hívják egybe a népgyűlést, és semmi másról ne tárgyaljanak előbb, mint a hajóhad kiküldéséről. A népgyűlést pedig az elöljárók a dokkok mellett hívják egybe, és hallgassák meg a hajóhad parancsnokait, a pénzügyi tisztviselőket és a triérarchosokat. Ha a flotta kihajózásával kapcsolatban e határozat folyományaképpen még valamilyen szükséglet merülne fel, | 20. el kell intézni a nép előtt, tehát az elöljárók és a stratégosok hívják össze a népgyűlést, amikor a matrózok, a kormányosok és a legénység egyéb tagjai nem tartózkodnak a hajókon. Gondoskodni kell továbbá a kedvező előjelek nyerését célzó áldozathoz szükséges pénzről is . ezerhatszáz nehézfegyverzetű gyalogosról .B. I

  1. stélé

Így határozott a tanács és a nép. . terjesztette be a javaslatot. Jó szerencsét! …. zsold …. negyven . peltastések . | 30… .íjászok . négy obolos . kormányosok és . kincstárnokot pedig együtt. | 35. a tanács, amikor . a triérarchések . az ellenség . ho..gy . | 40. .. őrizzék a várost és a vidéket . aki nem vesz részt határőrszolgálatban és nem vesz föl zsoldot . azokon kívül, akik . a tanács és . büntetendő . sem a …. elöljárók (prytaneis): oldják fel . a néphatározat (pséphisma) . a hatvan hajó kifutása .-ig . sem egy másik feladatra, sem pedig egy másik hadjáratra . háromezer. Ha pedig valaki javasol vagy megszavaztat .

Kr. e. 415 tavaszán az athéniak expedíciós sereget küldtek Szicíliába Alkibiadés, Nikias és Lama- chos vezérletével. Először csak hatvan hajót állítottak (Thukydidés VI 8, 2), amint a feliraton is olvashatjuk (7. és 47. sorok), négy nappal később azonban száz hadihajó és számos athéni és szövetséges szállítóhajó indítását szavazták meg (^ukydidés VI 8, 3). Az 58. sorban szereplő háromezer feltehetőleg az expedíciós sereg költségeire szánt háromezer talantonra vonatkozik (ML 78).