Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

77. fejezet - 75. AZ ELEUSISI OLIGARCHÁK DEKRÉTUMA

77. fejezet - 75. AZ ELEUSISI OLIGARCHÁK DEKRÉTUMA

Bengtson 213.

Kr. e. 403/402

… ha pedig valaki …

... a harmincak átadják a kettőknek, hogy büntessék meg őket az előírásnak megfelelően. Ha pedig valaki vitatja (a büntetés jogosságát), öt napon belül vigyék bíróság elé az ügyet. | 5. Az archónok állítsanak őrséget, hogy felügyeljenek rá, ki jön be és ki megy ki, megakadályozva ezzel azt, hogy az eleusisiak buléja által hozott határozatok ellenére bejöjjön valaki. Eleusisinak számítson az, aki Eleusisban lakott a háború előtt. | 10. Az athéniaknak, ha akarnak, ezentúl is, mint korábban, joguk van belépni Eleusisba és ott tartózkodni a mystérionok látogatása céljából. Nem léphetnek be Eleusisba sem idegenek, sem szökevények, mert a határozatban foglalt büntetéseket vonják fejükre. Az athéniak hadserege az ellenség [üldözése céljából átvonulhat az eleusisiak területén, ha a lakedaimóniak hívják.]

N. Gy.

Kr. e. 403-ban kettészakadt az athéni állam. A vesztes oligarchák, vagyis a harmincak megmaradt tagjai és támogatóik berendezkedtek a korábban megtizedelt lakosságú Eleusisban, és önálló államot hoztak létre. Ez az állam Kr. e. 401/400-ig állt fönn. Az Athéni állam 39-40. fejezetén kívül ez a felirat az egyetlen forrásunk az oligarchaállam működéséről. A felirat utolsó sorainak kiegészítése rendkívül bizonytalan.