Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

78. fejezet - 76. SZÖVETSÉG A SPÁRTAIAK ÉS AZ AITÓLIAIAK KÖZÖTT

78. fejezet - 76. SZÖVETSÉG A SPÁRTAIAK ÉS AZ AITÓLIAIAK KÖZÖTT

ML2 67 bis. 1976-ban publikált mészkő stélé a spártai Akropolisról. A spártai Múzeumban őrzik. Kr. e. 400 előtt

Az aitóliaiakkal megkötött szerződés pontjai a következők: legyen barátság és béke az aitóliaiakkal és fegyveres szövetség (symmachia) [örökre (?) ...] | 5. kövessék a lakedai- móniakat oda, ahová azok hadjáratot vezetnek, szárazföldön is és tengeren is, ugyanazt tartsák barátjuknak és ugyanazt ellenségüknek, akit a lakedaimóniak is, | 10. és ne kössenek fegyverszünetet a lakedaimóniak nélkül senkivel, de szüntessék be a harcot azzal szemben, akivel a lakedaimóniak (fegyverszünetet kötnek). Ne fogadják be a száműzöt- teket, | 15. akik valamilyen bűnben vétkesek. Ha valaki Erxadieis földjére haddal támadna, Lakedaimón szövetségesként nyújtson segítséget minden erejével, amennyire képes, | 20. ha pedig valaki Lakedaimón földjére támadna haddal, E[rxadieis szövetségesként nyújtson segítséget minden erejével, amennyire képes].

H. W. Gy.

Thukydidés (III 100) számol be a peloponnésosi háború egy olyan epizódjáról, amelyhez kap- csolhatónak látszik ez a szövetségkötés (bár nem zárható ki sem egy korábbi, sem egy későbbi alkalom lehetősége). 426-ban az aitóliaiak segítséget kérnek Spártától és Korinthostól Naupaktos ellen – ez a város az athéniak legfontosabb támaszpontja Közép-Görögországban a Korinthosi- öböl bejáratánál, Aitólia déli partvidékén –, a lakedaimóniak küldenek is 3000 hoplitát három spártai vezetése alatt. Akár ennek a kapcsolatfelvételnek a dokumentuma maradt ránk ebben a feliratban, akár nem, a szöveg értékes forrása a spártai diplomáciának, ugyanis egyelőre ez az egyetlen feliratos szerződésszövegünk. Formuláinak egy részét már ismerjük a történetíróktól is, de az egész szöveg vagy ahhoz hasonló nem található meg náluk. Tehát úgy tűnik, ez a felirat több, külön-külön is használt formulából van összeállítva. A szöveg második negyedéhez (4-10. sor) hasonló megfogalmazást találhatunk Xenophón Görög történelem című munkájában (II 2, 20): „Ezért békét kötöttek, amelynek értelmében az athéniak lerombolják a hosszú falakat és Peiraieus védműveit, tizenkét hajó kivételével átadják flottájukat, visszafogadják a menekülteket, ugyanazt tekintik ellenségnek és barátnak, mint a lakedaimóniak, és követik őket szárazon és vízen, bárhová vezetnek is hadjáratot.” (N. Gy.) Az athéniak lettek evvel a megfogalmazással a peloponnésosi szövetség tagjai. A felirat utolsó negyedére (16-23. sor) emlékeztető szöveg pedig Thukydidésnél (I 4, és vö. V 23) szerepel. Itt a Korinthos-Kerkyra konfliktus és Athén állásfoglalásával kapcsolatban kétféle szövetségről is szó esik: „s úgy döntöttek (az athéniak), hogy a ker- kyraiakkal nem kötnek általános szerződést, úgyhogy ugyanazok maradnak ellenségeik és barátaik – mert ha a kerkyraiak segítséget kérnének tőlük a tengeren Korinthos ellen, ők ezzel megszegnék a peloponnésosiakkal kötött szerződést –, és védelmi szövetségben állapodnak meg, vagyis hogy kölcsönösen megvédik egymást abban az esetben, ha Kerkyrát, Athént vagy valamelyik szövetségesüket támadás érné” (M. Gy.).

H. W. Gy.