Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

79. fejezet - 77. KYNISKA GYŐZELMI FELIRATA

79. fejezet - 77. KYNISKA GYŐZELMI FELIRATA

Felirat Kyniska szobrának talapzatán Olympiában. IG V 1, 1564 a, illetve Anth. Pal. 13, 16.

Kr. e. 396-392

Spárta királyai voltak atyáim, s véreim is most.

Gyorsparipáju fogattal díjat nyerve Kyniska állíttatta e szobrot; egész Hellasban egyetlen

vagyok én, ki fején hordhat ilyen koszorút.

K. G.

Pausanias Lakedaimón történetét leírva is kitér Kyniska győzelmére (III 8. 1). Ezek szerint ő volt az első nő, aki lónevelésre és -versenyzésre adta a fejét rendkívüli becsvágyában. Példáját később más nők is követték. Az esettel Plutarchos is foglalkozik Agésilaos életrajzában (20). A moralizáló Plu- tarchos a történetnek olyan variációját közli, amely szerint Agésilaos beszélte rá testvérét a versenyzésre, bebizonyítandó, hogy az olympiai győzelem nem az erényen, hanem a költségeken múlik.

H. W. Gy.