Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

80. fejezet - 78. A KORINTHOSNÁL ÉS KORÓNEIÁNÁL ELESETTEK SÍRKÖVEI

80. fejezet - 78. A KORINTHOSNÁL ÉS KORÓNEIÁNÁL ELESETTEK SÍRKÖVEI

  1. IG II2 5221; B. IG II2 5222; C. fehér márvány sírkő Dexileós lovas reliefjével. IG II/III2 6217; Pfohl 1980,13; Harding 19. Vö. Németh György: IG II-III2 5222; 6217 und die athenische Rei- terei nach dem Sturz der Dreifiig Tyrannen, ZPE, 104, 1994, 95-102; Bugh, G. R.: The Horsemen of Athens. Princeton, New Jersey, 1988.

Kr. e. 394/393

A.

[Az athéniak közül] Korinthosnál és Boiótiában elesettek [az Erechtheis, Aigeis, Pandio- nis, Leóntis], Akamantis, Oineis, Kekropis, Hippothontis, Aiantis, Antiochis (phyléből) [.]isikratés stratégos, Kallipp[.]eias stratégos [.]ipp[.], Mnésikl[., Th]ukle[idés]

B.

A Korinthosnál elesett lovasok: Antiphanés phylarchos, Melésias, Onétoridés, Lysitheos, Pandios, Nikomachos, Theangelos, Phanés, Démoklés, Dexileós, Endelos. Koróneiánál: Neokleidés.

C.

(Kr. e. 414/413) (Kr. e. 394/393)

Dexileós, Lysanias fia, Thorikosból. Teisandros archóni évében született, Eubulidés (évében) esett el Korinthosban, mint az öt lovas egyike.

N. Gy.

A korinthosi és a koróneiai ütközet Kr. e. 394-ben zajlott le. A. A Kr. e. 394/393-ban hősi halált halt athéniak sírkövének töredéke. B. A Kr. e. 394/393-ban hősi halált halt lovasok közös sírköve. Feltehetőleg nem a teljes athéni lovasság veszteségét, csak Akamantis phyléjét sorolják föl. ’tto- rikos, Dexileós szülőhelye az Akamantis phylébe tartozott. C. Szokatlan, hogy a sírfelirat megadja a halott születési évét. Ennek az lehetett az oka, hogy Dexileós lovasként szolgált, a lovagok pedig a harminc zsarnok idején (Kr. e. 404/403) különösen negatív szerepet játszottak. Dexileós rokonai a születési év megadásával jelezték, hogy a Korinthos alatt elesett lovas még túl fiatal volt ahhoz, hogy a harmincak bűneiben osztozzék. Nem lehet pontosan tudni, mit jelent az, hogy Dexileós az öt lovas egyike volt.