Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

83. fejezet - 81. PERZSIA KIFOSZTÁSÁNAK PROGRAMJA

83. fejezet - 81. PERZSIA KIFOSZTÁSÁNAK PROGRAMJA

Isokratés: Panégyrikos. 160-162; 166.

Kr. e. 380

160. Így hát véleményem szerint éppen elég ok szólít fel bennünket a velük folytatandó háborúra, leginkabb azonban ez a jelenlegi, egyedülállóan alkalmas időpont. És ezt nem szabad elmulasztanunk, mert szégyenletes dolog az alkalmas pillanatot kihasználatlanul hagyni, és csak később emlékezni rá. Hiszen ha a perzsa királlyal akarunk hadakozni, ugyan milyen előnyöket is kívánhatnánk magunknak azokon kívül, amelyekkel most rendelkezünk? 161. Nem pártolt-e tőle el Egyiptom és Kypros? Nem pusztította-e el a háború Syriát és Föníciát? Nem foglalták-e el ellenségei Tyrost, a szeme fényét? Kilikia városainak nagy része szövetségeseink kezén van, s a többit pedig könnyűszerrel meghódíthatjuk. És Lykia felett sohasem szerezte meg a hatalmat egyetlen perzsa sem. 162. Hekatomnos, Karia helytartója már régen elpártolt tőle, és nyíltan is színt fog vallani, mihelyt akarjuk. Knidostól Sinópéig görögök lakják Kis-Ázsia partjait, és ezeket nem kell megnyernünk, csak éppen gátolnunk nem kell őket a harcban. Ha pedig ennyi biztató körülmény áll fenn, ha a háború így tombol Ázsia körül, ugyan mire való az esélyeket aprólékosan latolgatni? A kis csapatokkal szemben alulmaradtak, nem kétséges, milyen sorsra jutnának, ha valamennyiünkkel kényszerülnének harcolni!

166. . Mint tudjuk, a perzsa király a szárazföld népei felett nem azok önkéntes beleegyezésével uralkodik, hanem úgy, hogy mindegyiküknél nagyobb fegyveres erővel vette magát körül. Ha mi ennél is nagyobb erővel kelünk át, amit könnyen megtehetünk, csak akarnunk kell – kockázat nélkül a magunk számára kamatoztathatjuk Ázsiát. És sokkal szebb dolog a királlyal küzdeni királyságáért, mint egymással szemben a vezető szerepért.

Sz. T.