Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

84. fejezet - 82. A THÉBAI FÜGGETLENSÉG HELYREÁLLÍTÁSA

84. fejezet - 82. A THÉBAI FÜGGETLENSÉG HELYREÁLLÍTÁSA

Xenophón: Hellénika. V 4, 1-9.

Kr. e. 379

1. A lakedaimóniakat, noha megesküdtek rá, hogy a városok önállóságát meghagyják, de a thébai fellegvárat mégis elfoglalták, éppen azok büntették meg, akik ezt az igazságtalanságot elszenvedték, pedig a lakedaimóniakon addig soha senkinek sem sikerült győzedelmeskedni; ami viszont azokat a polgárokat illeti, akik bevezették a lakedaimóniakat a fellegvárba, és azért akarták a várost idegenek szolgájává tenni, hogy maguk zsarnokoskodhassanak rajta, ezeknek az uralmát hét menekült is meg tudta dönteni. Hogy miképpen történt mindez, sorra elmondom.

  1. Volt egy bizonyos Phillidas, aki Archias és polemarchostársai mellett volt jegyző, és látszatra más dolgokban is kiváló szolgálatokat tett nekik. Valamilyen ügyben Athénba érkezve összetalálkozott a thébai menekültek egyikével, Melónnal, akit már régebbről ismert. Amikor Melón tudakozódott Archias polemarchoskodása, továbbá Philippos zsarnoksága felől, és megtudta, hogy Phillidas még nála is jobban gyűlöli az otthoni viszonyokat, egyezséget kötve megállapodott vele, hogy miképpen történjék minden. 3. Ezután Melón kiválasztotta a hat legalkalmasabb menekültet, s egy puszta tőrrel az éj leple alatt először ^ébai vidékére mentek. A napot egy elhagyatott helyen töltötték, majd mintha a földekről érkeznének, a munkából legkésőbb hazatérőkkel egy időben a kapukhoz mentek. A városba érkezésük éjjelét és a következő napot egy Charón nevű férfinál töltötték. 4. Phillidas egyéb dolgokban is a hadvezérek szolgálatára volt, akik szolgálati idejük leteltével épp Aphrodisiát ünnepelték. Minthogy Phillidas régen megígérte nekik, hogy be fogja hozzájuk vezetni ^ébai legtiszteletreméltóbb és legszebb asszonyait, most bejelentette: hozza őket. A hadvezérek, hajlamosak lévén a kicsapongásra, szíves örömest beleegyeztek az éjszakai mulatságba. 5. Miután elköltötték vacsorájukat, és Phillidas buzgólkodása folytán lerészegedtek, követelni kezdték a hetairákat. Phillidas kiment, majd bevezette Melónt és embereit, akik közül hárman úrnőnek, a többiek pedig szolgálólánynak voltak öltözve. 6. Bevitte őket a hadvezéri épület kincstárába, maga pedig előremenve azt mondta Archias társaságának, hogy a hölgyek nem hajlandók addig belépni, amíg egyetlen szolga is bent tartózkodik. Azok tüstént kiparancsolták a szolgákat, akiket Phillidas elküldött az egyik őr házába, és még bort is adott nekik. Ezután már bevezette a „hetairákat”, és leültette őket a mulatozók mellé. Úgy szólt a megállapodás, hogy mihelyt leültek, felfedik kilétüket, és lesújtanak a tőrrel. 7. Egyesek így mesélik el a hadvezérek halálának történetét, mások szerint viszont Melón és emberei mint mulatozó társaság tagjai mentek be és végeztek a polemarchosokkal.

Phillidas pedig három társát magához véve, Leontiadés házához sietett, és bezörgetve az ajtón, azt mondta: üzenetet hoz a polemarchosoktól, azt szeretné átadni. Leontiadés magában heverészett a vacsora után, csak a felesége ült mellette, gyapjúfonással bíbelődve. A férfi behívatta Phillidast, akit bizalmas emberének tartott. Valamennyien beléptek, nyomban meggyilkolták Leontiadést, az asszonyt pedig megfélemlítve elhallgattatták. Kifelé menet megparancsolták, hogy az ajtót zárják be, azzal fenyegetőztek: ha nyitva találják, a ház összes lakóját kivégzik. 9. Ezután nyomban kihirdették, hogy valamennyi thébai, lovag és nehézfegyverzetű gyalogos jöjjön elő, mert elpusztultak a zsarnokok. A polgárok éjszaka nem mertek kimozdulni, mivel nem értették pontosan, mi történt, hanem amikor reggel fény derült a történtekre, a nehézfegyverzetű gyalogosok és a lovagok hamarosan teljes fegyverzetben csatlakoztak hozzájuk. A hazatértek lovas hírnököket indítottak a határon állomásozó athéniak két hadvezéréhez is, akik látták, hogy megtörtént az, amiért küldték őket.

N. Gy.

A spártai Phoibidas a thébai oligarcha, Leontiadés kérésére és a spártai elöljárók tudta és beleegyezése nélkül Kr. e. 382-ben elfoglalta Thébai fellegvárát, a Kadmeiát. A spártaiak utólag szentesítették Phoibidas kalandor vállalkozását, és helyőrséget hagytak a Kadmeiában. Archias Thé- bai oligarcha polemarchosa volt. Philippos a thébai oligarchák egyike volt. Mindketten életüket vesztették a demokrácia restaurálásakor.