Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

86. fejezet - 84. LYKURGOS SPÁRTÁJA – ÉS A VALÓSÁG

86. fejezet - 84. LYKURGOS SPÁRTÁJA – ÉS A VALÓSÁG

Xenophón: A lakedaimóniak állama. 1-5; 14. A teljes mű megtalálható Németh György (szerk.): Államéletrajzok. Budapest, 1994, 85-101.

Kr. e. 378-371 hagyja a törvényes előírások megsértésének. Az élelem mennyiségét úgy szabta meg, hogy ne terheljék túl a gyomrukat, de ne is maradjanak éhen. Olykor a vadászzsákmány teszi változatosabbá az étkezéseket, olykor pedig a gazdagok hoznak búzalisztből sütött kenyeret a közösbe, így aztán az asztalról sohasem fogy ki az étel, amíg be nem fejezik a lakomát, mégsem kell nagyobb kiadással számolniuk. Megszüntette a lakomáknál szokásos kötelező ivászatot, amely megrendíti a testet és a lelket, és elrendelte, hogy mindenki csak annyit igyék, amennyi jólesik neki, mert véleménye szerint így a legveszélytelenebb és legkellemesebb az ivás.

  1. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy tapasztalatom szerint Lykurgos törvényei a mai napig változatlanul fönnmaradtak-e, Zeusra, nem mernék bátran igent mondani. Jól tudom, hogy korábban a lakedaimóniak szívesebben éltek otthon, egymás között, beérve közepes életkörülményeikkel, mintsem hogy idegen államok helytartóiként ki legyenek téve a hízelgés romboló hatásának. Tudom, hogy korábban féltek fölfedni, hogy arany van a birtokukban, manapság pedig vannak, akik büszkélkedhetnek vagyonukkal. Tapasztalom, hogy míg korábban elűzték az idegeneket, és tilos volt külföldre járniuk, hogy az idegenek ne rontsák meg a polgárokat, most tudok olyanokról, akik magukat a legkiválóbbnak képzelik, s közben másra sem törekednek, mint hogy életük végéig helytartóként szolgáljanak külföldön. Azelőtt megfeszített erővel igyekeztek, hogy méltók legyenek egy vezető tisztségre, ma sokkal inkább azon mesterkednek, hogy elérjék a vezető tisztséget, az pedig már nem érdekli őket, hogy méltók is legyenek rá. A hellének korábban Lake- daimónba jöttek, és kérték, hogy vezessék őket az ellenük fenekedők megfékezésére, most viszont sokak másokhoz fordulnak, hogy a lakedaimóniak ne ülhessenek újból a nyakukba. Egyáltalán nincs semmi meglepő abban, hogy ilyen vádak érik őket, mivel szemmel láthatóan nem engedelmeskednek az isteneknek, Lykurgos törvényeinek.

N. Gy.

A spártai államot és a legendás Lykurgos törvényeit az athéni Xenophón, aki emigránsként maga is élt Lakedaimónban, leplezetlenül idealizálta. Művének alaptétele: a kevéssé népes Spárta (vö. 97. dok.) csak a jó törvények és a helyes nevelés segítségével tudott Hellas egyik legjelentősebb katonai hatalmává válni. A Kr. e. 4. századi spártai viszonyok azonban olyan szembeszökően különböztek a javarészt athéni arisztokrata politikusok által felrajzolt ideáltól, hogy Xenophón a

  1. caputban kénytelen szinte teljesen visszavonni korábbi állításait.