Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

Görög–római szöveggyűjtemény

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh, György

2011-03-31

Kivonat

A két kötet a bronzkortól a Nyugatrómai Birodalom bukásáig kíséri végig az eseményeket, bizonyos csomóponti kérdések részletesebb tárgyalásával.


Tartalom

Bevezetés
1. A SZÖVEGEK FORDÍTÓI
2. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
3. 1. HELLAS ŐSTÖRTÉNETE. A TRÓJAI HÁBORÚ. THUKYDIDÉS CÉLJA
4. 2. TRÓJA EGY HETTITA FORRÁSBAN: AZ ALAKSANDU-SZERZŐDÉS
Hivatkozások
5. 3. A LINEÁRIS B
6. 4. A THÉSEUSI SYNOIKISMOS
7. 5. A SPÁRTAI KETTŐS KIRÁLYSÁG
8. 6. VELLEIUS PATERCULUS VILÁGTÖRTÉNELMI MODELLJE
9. 7. ITALIA ŐSLAKOSSÁGA
10. 8. KARTHÁGÓ ALAPÍTÁSA
11. 9. A NÉMA KERESKEDELEM
12. 10. BÍRÁSKODÁS HOMÉROS KORÁBAN
13. 11. TANÁCSKOZÁS HOMÉROS KORÁBAN
14. 12. GLAUKOS VENDÉGBARÁTSÁGOT KÖT DIOMÉDÉSSZEL
15. 13. A PHALANX ÉS A HOPLITÁK HOMÉROSNÁL
16. 14. RÓMA ALAPÍTÁSÁNAK MONDÁJA
17. 15. A PATRICIUSOK, A PLEBEIUSOK ÉS A CLIENSEK
18. 16. A NAGY RHÉTRA
19. 17. A RHÉTRA KIEGÉSZÍTÉSE
20. 18. A HÁROM LEGKORÁBBI GÖRÖG BETŰÍRÁSOS FELIRAT
21. 19. SZICÍLIA GYARMATOSÍTÁSA
22. 20. A TÚLNÉPESEDÉS ÉS A HÁBORÚK
23. 21. TYRTAIOS VERSEI
24. 22. SPÁRTAI NŐK
25. 23. TULLUS HOSTILIUS ÉS AZ ALBAIAK SZERZŐDÉSE
26. 24. A SIKYÓNI TYRANNIS KIALAKULÁSA
27. 25. A DRÉROSI „ALKOTMÁNY”
28. 26. KYLÓN
29. 27. A PÉNZVERÉS FELTALÁLÁSA
30. 28. DRAKÓN TÖRVÉNYEI
31. 29. KYPSELOS ÉS PERIANDROS
32. 30. EGY ZSARNOK PORTRÉJA: PERIANDROS
33. 31. PERIANDROS ÉS A KALÁSZOK
34. 32. A HÉT BÖLCS
35. 33. A SPÁRTAIAK ÉS A KINCSEK
36. 34. CHARÓNDAS ÉS ZALEUKOS TÖRVÉNYEI
37. 35. KYRÉNÉ ALAPÍTÁSA
38. 36. SOLÓN TÖRVÉNYEI
39. 37. A PANATHÉNAIA ELSŐ MEGRENDEZŐI
40. 38. PEISISTRATOS HÁROM HATALOMÁTVÉTELE
41. 39. A PHILAIDÁK CHERSONÉSOSI URALMA
42. 40. ATHÉNI ARCHÓNLISTA
43. 41. POLYKRATÉS CSALÁDJA
44. 42. A LAKEDAIMÓNIAK TYRANNISELLENESSÉGE
45. 43. A ZSARNOKÖLŐK
46. 44. GABII ELFOGLALÁSA ÉS A MÁKGUBÓK
47. 45. RÓMAI PAPI MÉLTÓSÁGOK RANGSORA
48. 46. KLEISTHENÉS
49. 47. A RÓMAIAK SZERZŐDÉSEI A KARTHÁGÓIAKKAL
50. 48. A SALAMISI KLÉRUCHOSOK
51. 49. MARATHÓN
52. 50. A CSERÉPSZAVAZÁS
53. 51. ATHÉNI SZAVAZÓCSEREPEK
54. 52. THEMISTOKLÉS NÉPHATÁROZATA
55. 53.AZ OLYMPIAI VERSENYDÍJAK
56. 54. GELÓN FELAJÁNLÁSA DELPHOIBAN HIMERAI GYŐZELME UTÁN
57. 55. AZ EPHÉBOSOK ESKÜJE ÉS A PLATAIAI ESKÜ
58. 56. A HELLÉNEK FELAJÁNLÁSA A PERZSA HÁBORÚK UTÁN
59. 57. A KR. E. 464-454-ES HELÓTAFELKELÉS
60. 58. A SZÖVETSÉGESEK ADÓI A KR. E. 454/453. ÉVBEN
61. 59. GORTYNI TÖRVÉNYEK
62. 60. OIANTHEIA ÉS CHALEION SZERZŐDÉSE
63. 61. A XII TÁBLÁS TÖRVÉNYEK
64. 62. ATHÉNI GYARMATOSÍTÁS THRÁKIÁBAN: BREA
65. 63. A SPÁRTAI DAMÓNÓN ÉS FIA, ENYMAKRATIDAS GYŐZELMEI
66. 64. PERIKLÉS HALOTTI BESZÉDE. A DEMOKRÁCIA DICSÉRETE. A JÁRVÁNY
67. 65. PERIKLÉS UTOLSÓ BESZÉDE. ATHÉN ZSARNOKSÁGA. AZ ELSŐ EMBER URALMA
68. 66. HATÁROZAT A SZÖVETSÉGESEK ADÓJÁNAK BEHAJTÁSÁRÓL
69. 67. ADOMÁNYOK A SPÁRTAIAK SZÁMÁRA
70. 68. ATHÉNI HATÁROZAT A PÉNZ, SÚLYOK ÉS MÉRTÉKEK EGYSÉGESÍTÉSÉRŐL
71. 69. ARGOS, MANTINEIA ÉS ÉLIS SZÖVETSÉGE
72. 70. A MÉLOSI DIALÓGUS
73. 71. HATÁROZAT A SZICÍLIAI EXPEDÍCIÓRÓL
74. 72. MEGJUTALMAZZÁK PHRYNICHOS GYILKOSAIT
75. 73. THÉRAMENÉS KÖVETSÉGE ÉS A PELOPONNÉSOSI HÁBORÚT LEZÁRÓ BÉKE
76. 74. A HARMINC ZSARNOK
77. 75. AZ ELEUSISI OLIGARCHÁK DEKRÉTUMA
78. 76. SZÖVETSÉG A SPÁRTAIAK ÉS AZ AITÓLIAIAK KÖZÖTT
79. 77. KYNISKA GYŐZELMI FELIRATA
80. 78. A KORINTHOSNÁL ÉS KORÓNEIÁNÁL ELESETTEK SÍRKÖVEI
81. 79. GALLOK RÓMÁBAN
82. 80. AZ ANTALKIDAS-FÉLE BÉKE (KR. E. 386)
83. 81. PERZSIA KIFOSZTÁSÁNAK PROGRAMJA
84. 82. A THÉBAI FÜGGETLENSÉG HELYREÁLLÍTÁSA
85. 83. A MÁSODIK ATHÉNI TENGERI SZÖVETSÉG
86. 84. LYKURGOS SPÁRTÁJA – ÉS A VALÓSÁG
87. 85. ATHÉNI TÖRVÉNY AZ EZÜSTPÉNZEK ELLENŐRZÉSÉRŐL
88. 86. A LEUKTRAI CSATA
89. 87. A MANTINEIAI CSATA
90. 88. PHILIPPOS ELFOGLALJA AMPHIPOLIST
91. 89. PHILIPPIKA
92. 90. LEVÉL PHILIPPOSHOZ
93. 91. II. PHILIPPOS KATONAI SIKEREINEK TITKA
94. 92. DECIUS MUS FELÁLDOZZA ÖNMAGÁT: DEVOTIO
95. 93. A HELLÉNEK BÉKEKÖTÉSE II. PHILIPPOSSZAL
A.
B.
96. 94. ATHÉNI TÖRVÉNY A ZSARNOKOK ELLEN
97. 95. ALEXANDROS
98. 96. AZ ÁLLAMFORMÁK
99. 97. SPÁRTA A KR. E. 4. SZÁZADBAN
100. 98. A CAUDIUMI VERESÉG
101. 99. APPIUS CLAUDIUS CAECUS CENSOR
102. 100. RHODOS OSTROMA
103. 101. DÉMÉTRIOS ÉS AZ ATHÉNI ÖNKÉNTESEK
104. 102. A LEX OGULNIA
105. 103. KÉT RÓMAI JELLEM: A SCIPIÓK
106. 104. ATHÉN ÉS SPÁRTA SZÖVETSÉGE: CHREMÓNIDÉS NÉPHATÁROZATA
107. 105. C. DUILIUS HŐSTETTEI
108. 106. HANNIBÁL
109. 107. A LEX CLAUDIA
110. 108. FABIUS MAXIMUS CUNCTATOR TAKTIKÁJA
111. 109. A CANNAEI CSATA
112. 110. V. PHILIPPOS ÉS HANNIBÁL SZÖVETSÉGE
113. 111. RÓMA ÉS AZ AITÓLIAI SZÖVETSÉG SZERZŐDÉSE
114. 112. EGY SPÁRTAI TYRANNOS: NABIS
115. 113. A II. MAKEDÓN HÁBORÚ LEZÁRÁSA
116. 114. GÖRÖG VÁROSOK FELIRATAI A RÓMAIAK RÉSZÉRE
117. 115. MARCUS VALERIUS LEVELE TEÓS LAKOSAIHOZ A VÁROS KIVÁLTSÁGAIRÓL
118. 116. A BACCHANÁLIÁK BETILTÁSA
A.
B.
119. 117. RABSZOLGA-FELSZABADÍTÁS DELPHOIBAN
120. 118. RÓMA VÁDIRATA PERSEUS MAKEDÓN KIRÁLY ELLEN
121. 119. POPILIUS KÖVETSÉGE ANTIOCHOSNÁL
122. 120. AZ ISTENEK ÁTCSÁBÍTÁSA: EVOCATIO DEORUM
123. 121. A HISTÓRIA DICSÉRETE
124. 122. AZ ÁLLAMFORMÁK VÁLTOZÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS A KEVERT ÁLLAMFORMA
125. 123. A RÓMAI ÁLLAMREND
126. 124. AZ ELSŐ SZICÍLIAI RABSZOLGAFELKELÉS
127. 125. TIBERIUS GRACCHUS
128. 126. GAIUS GRACCHUS
129. 127. HÁBORÚ IUGURTHA ELLEN
130. 128. A SZÖVETSÉGES HÁBORÚ
131. 129. MARIUS ÉS SULLA POLGÁRHÁBORÚJA, SULLA DICTATURÁJA
132. 130. CAESAR ÉS A KALÓZOK
133. 131. SPARTACUS RABSZOLGA FELKELÉSE
134. 132. LAUDATIO FUNEBRIS IULIA FÖLÖTT
135. 133. AZ ASIAI HÁBORÚ ÉS A GAZDASÁG
136. 134. A RÓMAI VÁLASZTÁSOK MANIPULÁLÁSA
137. 135. CATILINA ÖSSZEESKÜVÉSE ÉS A VÉRVÁD
138. 136. POMPEIUS DIADALMENETE
139. 137. AZ ELSŐ TRIUMVIRATUS
140. 138. ASIA PROVINCIA KORMÁNYZÁSÁRÓL
141. 139. CAESAR BRITANNIÁBAN
142. 140. CAESAR ÁTKEL A RUBICONON
143. 141. CAESAR JELLEMZÉSE ÉS HALÁLA
144. 142. CAESAR CSILLAGA: SIDUSIULIUM
145. 143. CICERO PHILIPPIKÁJA
146. 144. A MÁSODIK TRIUMVIRATUS MEGALAKULÁSA
147. 145. CORNELIUS GALLUS EGYIPTOMI FELIRATAI
148. 146. ROMLOTT FAJ VAGYUNK
149. 147. RÓMA ERKÖLCSEI
150. 148. AUGUSTUS
151. 149. NIKOLAOS DAMASKÉNOS: AUGUSTUS CSÁSZÁR ÉLETE
152. 150. RÓMA HIVATÁSA
153. 151. SIBYLLA JÓSLATA ÉS A LUDI SAECULARES
154. 152. A CUMAEI AUGUSTUS-SZENTÉLY NAPTÁRA
155. 153. TIBERIUS ÉS A BARBÁR
156. 154. AUGUSTUS JÁTÉKAI ÉS A PROPAGANDA
157. 155. OLTÁR AUGUSTUS TISZTELETÉRE
158. 156. RES GESTAE DIVI AUGUSTI
159. 157. ADVERSA AUGUSTI
160. 158. HARAG ÉS RÉSZREHAJLÁS NÉLKÜL
161. 159. CLAUDIUS TIBERIUS NERO (TIBERIUS CSÁSZÁR)
162. 160. A GYÁSZ ÉS AZ ÖNGYILKOSSÁG
163. 161. TIBERIUS ÉS SEIANUS – KÉT VÉLEMÉNY
164. 162. TIBERIUS ÉS AZ URALKODÓKULTUSZ
165. 163. CAIUS CAESAR CALIGULA
166. 164. A DECURIOK TERHEI
167. 165. A NUMIDIAI TACFARINAS FELKELÉSE
168. 166. CLAUDIUS LEVELE AZ ALEXANDRIAIAKHOZ
169. 167. CLAUDIUS BESZÉDE: A LYONI BRONZTÁBLA
170. 168. A COLONUSOK SZEREPE A KORAI CSÁSZÁRKORBAN
171. 169. L. DOMITIUS NERO
172. 170. A ZSIDÓ HÁBORÚ
173. 171. AZ URALKODÓI HATALOM TITKA
174. 172. FLAVIUS VESPASIANUS
175. 173. LEX DE IMPERIO VESPASIANI
176. 174. EGY KARRIER A PRINCIPATUS KORÁBAN
177. 175. A VEZÚV KITÖRÉSE
178. 176. CALGACUS BESZÉDE A RÓMAI HÓDÍTÁSOKRÓL
179. 177. M. ULPIUS TRAIANUS
180. 178. GERMANIA ÉS A GERMÁNOK
181. 179. PLUTARCHOS MŰFAJÁRÓL
182. 180. EGY RÓMAI HELLASBAN
183. 181. TŰZOLTÓEGYLET BITHYNIÁBAN
184. 182. AZ IFJABB PLINIUS HAGYATÉKA
185. 183. AELIUS HADRIANUS
186. 184. MUNICIPIUM ÉS COLONIA HADRIANUS KORÁBAN
187. 185. ANTONINUS PIUS
188. 186. RABSZOLGAVÉTELI SZERZŐDÉS
189. 187. RÓMA ÉLETKORAI
190. 188. A TERJESZKEDÉS HATÁRAI
191. 189. A PANNONIAI VÉDELMI RENDSZER MEGERŐSÍTÉSE
192. 190. EGY VIHAROS SENATUSI ÜLÉS COMMODUS HALÁLA UTÁN
193. 191. CONSTITUTIO ANTONINIANA, CARACALLA EDICTUMA
194. 192. III. GORDIANUS VÁLASZA A SKAPTOPARAIAK PANASZÁRA
195. 193. ÁLDOZÁSI IGAZOLVÁNY DECIUS KERESZTÉNYÜLDÖZÉSEKOR
196. 194. VALERIUS DIOCLETIANUS
197. 195. DIOCLTIANUS ÁRMAXIMÁLÓ RENDELETE
198. 196. DIOCLETIANUS KERESZTÉNYÜLDÖZÉSE
199. 197. A MEDIOLANUMI EDICTUM
200. 198. A NICAEAI (NIKAIAI) ZSINAT
201. 199.TÖRVÉNYEK A DOMINATUS KORÁBÓL
202. 200. A GÓTOK LETELEPÍTÉSE A RÓMAI BIRODALOMBAN
203. 201. THEODOSIUS
204. 202. A HUNOK
205. 203. VALLÁSI TÜRELMET A POGÁNYOK SZÁMÁRA IS
206. 204. A PATROCINIUMOK
207. 205. A KATOLIKUS VALLÁS URALKODÓVÁ VÁLIK

A táblázatok listája

1.
2.
1.1.
60.1.