Ugrás a tartalomhoz

Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig

Kövér György, Gyáni Gábor (2006)

Osiris Kiadó

Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig

Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig

Kövér, György

Gyáni, Gábor

2006-03-31

Kivonat

Az egyetemi társadalomtörténeti oktatást szolgáló szintézis két időrendi egységben tárgyalja témáját.


Tartalom

ELŐSZÓ
1. Kövér György │ Magyarország társadalomtörténete a reformkortól az első világháborúig
ÉRTELMEZÉSI KERETEK
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS PARADIGMÁK
TÁRSADALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS ÉS PERIODIZÁCIÓ
NÉPESEDÉS – IDŐBEN, TERBEN
NEMEK ES NEMZEDÉKEK
TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS VÁROSHIERARCHIA
A STRUKTÚRA ES TENGELYEI
TEVÉKENYSÉGSZERKEZET
VAGYON- ÉS JÖVEDELEMMEGOSZLÁS
RANG ÉS PRESZTÍZS
PARTICIPÁCIÓ ÉS URALOM
FELHASZNÁLT IRODALOM
A MŰVELŐDÉS RÉTEGEI
KULTÚRA ÉS ÉLETFORMA
A KÖZÉPOSZTÁLYI MENTALITÁS KÉRDÉSEI
FELHASZNÁLT IRODALOM
FIXÁCIO ÉS MOBILITÁS
FELHASZNÁLT IRODALOM
2. Gyáni Gábor │ Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban
BEVEZETÉS
FELHASZNÁLT IRODALOM
A NÉPESEDÉS ALAKULÁSA
FELHASZNÁLT IRODALOM
A TÁRSADALOM SZERKEZETI ALAPVONÁSAI
FELHASZNÁLT IRODALOM
AZ ELITEK
AZ ELIT FOGALMA
A HAGYOMÁNYOS ELIT: AZ ARISZTOKRÁCIA
AZ EGYHÁZI, A KATONAI ÉS A TUDÁSELIT
A POLITIKAI ELIT: A KORMÁNYZÓ RÉTEG
GAZDASÁGI ELIT: A NAGYPOLGÁRSÁG
FELHASZNÁLT IRODALOM
A KÖZÉPOSZTÁLY
ÚRI REND – KÖZÉPPOLGÁRSÁG
A KÖZTISZTVISELŐ KÖZÉPOSZTÁLY
A „POLGÁRI” KÖZÉPOSZTÁLY
AZ ÉRTELMISÉGI KÖZÉPOSZTÁLY
KISPOLGÁRSÁG, PARASZTSÁG
FOGALMI PROBLÉMÁK
IPAROSOK, KERESKEDŐK ÉS AZ ALTISZTI RÉTEG
BIRTOKOS PARASZTOK
AZ ALSÓ OSZTÁLYOK
OSZTÁLYVONÁSOK – RÉTEGKÜLÖNBSÉGEK
AZ AGRÁRPROLETARIÁTUS
A VÁROSI MUNKÁSSÁG
ÉLETMOD: A LAKASKULTURA
AZ ÉLETMOD FOGALMAROL
LAKASTÍPUSOK, ENTERIŐRÖK Es A TERHASZNALAT
JÓTÉKONYSÁG ES SZOCIÁLPOLITIKA
SZOCIÁLIS KÉRDÉS ÉS A LIBERALIZMUS
A SZOCIÁLPOLITIKA IRÁNYAI
TÖRVÉNYES MUNKÁSVÉDELEM
ÁTTÖRÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS TERÉN
MUNKÁSJÓLÉTI KÖZIGAZGATÁS
POLITIKAI RENDSZER ÉS A VÁLASZTÓI MAGATARTÁS
A RENDSZER JELLEGE
VÁLASZTÁSOK – VÁLASZTÓK