Ugrás a tartalomhoz

Magyarország története a XX. században

Romsics Ignác (2010)

Osiris Kiadó

1965

1965

június 13.Felemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat, a kétgyermekesek családi pótlékát, valamint a hadirokkantak és a hadigondozott családtagok járadékát.

június 30.Megalakul a Kállai Gyula vezette kormány.

november 28.A Tiszai Vegyi Kombinát felavatása Tiszaszederkényen. 1966

január 6.BemutatjákJancsó Miklós Szegénylegények című filmjét.

február 15.Megszűnik a vízumkényszer Magyarország és Jugoszlávia között.

márciusMegjelenika 6 kötetes A magyar irodalom története (főszerk. Sőtér István) utolsó kötete.

május 25-27. Az MSZMP KB határozatot hoz a gazdasági mechanizmus reformjának szükségességéről.

szeptember 29.Bemutatják Kovács András Hideg napok című filmjét.

november 11.Az országgyűlés elfogadja a választójog reformjávalfoglalkozó1966:III. tv.-t.

november 28.Nagyköveti szintre emelik az USA és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatokat.