Ugrás a tartalomhoz

Munkajog

Kiss György (2005)

Osiris Kiadó

1. fejezet - RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

1. fejezet - RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

1.1. táblázat -

ABGB

Allgemeines Bürgeliches Gesetzbuch (osztrák)

ACAS

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (angol)

ArbVG

Arbeitsverfassungsgesetz (osztrák)

AuA

Arbeit und Arbeitsrecht (német)

BAT

Bundes Angestellten Tarifvertrag (német)

BetrVG

Betriebsverfassungsgesetz (német)

BGB

Bürgeliches Gesetzbuch (német)

CAC

Central Arbitration Committee (angol)

CBI

Confederation of British Industry

CC

Code Civil

CNPF

Conseil National du Patronat Fran^ais

CT

Code du Travail

DAG

Deutsche Angestelltengewerkschaft

DB

Der Betrieb (német)

Dr. soc.

Droit social

Ebt.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

EPA

Employment Protection Act

ÉT

Érdekegyeztető Tanács

EU

Európai Unió

Flt.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

FMCS

Federal Mediation and Conciliation Service (amerikai)

IELLIR

International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations

ILO

International Labour Organization

Jat.

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

JK

Jogtudományi Közlöny

JZ

Juristenzeitung

KIÉT

Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa

KÉF

Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórum

Kjt.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

KSchG

Kündigungsschützgesetz (német)

Ktv.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

Met.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény

MAT

Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete

MJ

Magyar Jog

MK

Magyar Közigazgatás

MKDSZ

Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat

MLR

Modern Law Review

Mt.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

MTT

Magyarország Magánjogi Törvénykönyve

Mvt.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

MünchArbR

Münchener Handbuch Arbeitsrecht

OMMF

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

OMMK

Országos Munkaügyi Módszertani Központ

Ptk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Studia

Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata

SZEF

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

SzSz

Szakszervezeti Szemle

Sztv.

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény; a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény

TUC

Trade Union Congress (angol)

TVG

Tarifvertragsgesetz (német)

ZfA

Zeitschrift für Arbeitsrecht (német)