Ugrás a tartalomhoz

Nemzetközi közjog

Kovács Péter (2011)

Osiris Kiadó

A tankönyv bemutatja a nemzetközi jog alapkérdéseit, a nemzetközi jog és a belső jog viszonyát és az ebben a tárgyban született ré-gebbi és újabb alkotmánybírósági határozatokat.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Nemzetközi közjog
Szerzők:
Kovács Péter
Kiadó:
Osiris Kiadó
Dátum
2011.03.31.
Azonosító:
ISBN 978 963 276 210 4
Források:
www.osiriskiado.hu
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
nemzetközi jog és a magyar jogrend, funkciója, jellemzői, forrásai, nemzetközi szerződések joga, normakonfliktus, nem szerződéses jogforrások, jogszabályok értelmezésének segédeszközei, az abszolút diszkrecionális bíráskodás, ex aequo et bono alapon történő bíráskodás, államok keletkezése, megszűnése és az államutódlás, államelismerés, kormányelismerés és egyéb elismerési formák, különleges státusok, az egyén aktív és passzív jogalanyiságának alapja, emberi jogok, emberi jogok védelme, emberi jogvédelmi mechanizmusok, kisebbségvédelem, menekültek, hontalanok, különleges jogok a munka világában, az emberiség jogalanyisága, diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga, nemzetközi jogi felelősség, viták békés rendezése, kényszer alkalmazása és következményei, agresszió definiálhatósága, ENSZ hatáskörei, ellenséges államok klauzula, hadijog, tengerjog, édesvizekre vonatkozó nemzetközi jog, légtérre és a légi közlekedésre vonatkozó nemzetközi jog, világűrjog
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása