Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

VIII. Elektronikus kapcsolattartás az adóeljárásban

VIII. Elektronikus kapcsolattartás az adóeljárásban

Az adózó és az adóhatóság közötti elektronikus kapcsolattartásra, ügyintézésre ma már nem pusztán a technikai lehetőség adott, de az adózók jelentős része esetében kötelezettség is meghatározott ügytípusokban. Minden adózó jogosult elektronikus kapcsolattartásra azokban az ügytípusokban, amelyekben a jog ezt az ügyintézési módot lehetővé teszi.

Az Art. rendelkezése szerint adóügyben az elektronikus kapcsolattartásra akkor van lehetőség, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével lehetővé teszi, továbbá kimondja, hogy a Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályait az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Csak a jogszabályban meghatározott ügytípusok esetében alkalmas az elektronikus úton megtett nyilatkozat a kívánt joghatás kiváltására.

Az Art. (175. §) felhatalmazást tartalmaz az adópolitikáért felelős miniszter számára arra vonatkozóan, hogy az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó eljárások keretében rendeletben szabályozza az adóköztelezettségek teljesítésének szabályait. Így a bevallási, adatszolgáltatási, bejelentési, változásbejelentési kötelezettség teljesítésének szabályait, az adóhatósági igazolás, a fizetési könnyítés, illetőleg a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelmek intézésének rendjét, továbbá az állami adóhatóság által a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül az adózók számára biztosított lekérdezéseknek, az adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintésének, illetőleg ezen adatok letöltésének szabályait, az adófizetés teljesítésének szabályait e körben, valamint a végrehajtás során teljesítendő fizetési kötelezettségek teljesítésének és az egyes adóügyek távbeszélőn történő ügyintézésének, az elektronikus kézbesítésnek, továbbá a végrehajtási eljárás során az elektronikus ügyintézésnek a szabályait. Az Európai Közösség más tagállamában és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elismert harmadik államban letelepedett adóalanynak belföldön, illetve a belföldön letelepedett adóalanynak az Európai Közösség más tagállamában érvényesített visszatérítési kérelmével (kiigazítási nyilatkozatával) kapcsolatos eljárás rendjének, ideértve az elektronikus levélben (e-mailen) történő ügyintézés módját és technikai feltételeit szintén a miniszter szabályozza. A felhatalmazásban meghatározott tárgykör ismerete elsősorban gyakorlati szempontból lényeges. Az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet tartalmazza az e körbe tartozó szabályokat.

Az elektronikus kapcsolattartás előfeltétele a szükséges informatikai háttér megteremtése és a kapcsolat létrehozása, amint ez a bejelentkezés tárgyalásakor szóba került.

A vállalkozások létrehozzák az elektronikus kapcsolatot, mert legalább egy adókötelezettséget elektronikus formában kell teljesíteniük. Mint említettük, a munkáltató és a kifizető elektronikusan bejelenti az általa foglalkoztatott magánszemély adatait (például természetes személyazonosító, adóazonosító jel), továbbá havonként elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról – kivéve a kamatjövedelem-adóról -, járulékokról, továbbá az Art. 31. § (2) bekezdésben meghatározott számos más adatról. Az áfaalanyoknak meghatározott gyakorisággal (havi, negyedéves) összesítő nyilatkozatot kell benyújtaniuk az adóhatósághoz, amit kizárólag elektronikus formában lehet megtenni. A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.

Vannak olyan ügyek, amelyek kizárólag elektronikus úton intézhetők. Például a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be.