Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

FELHASZNÁLT IRODALOM

FELHASZNÁLT IRODALOM

Confédération Fiscale Européenne: La protection du contribuable. Taxpayer Protection. Der Schutz des Steuerbürgers. Amsterdam, 1989, International Bureau of Fiscal Documentation.

Fazekas Marianna – Ficzere Lajos: Magyar közigazgatási jog. Általános rész. 7. átdolgozott kiadás. Budapest, 2006, Osiris Kiadó.

Földes Gábor – Kákosy Csaba: Advance Rulings. European Taxation, 1996. (Vol. 36.) 5.

Földes Gábor – Hadi László: Az adózás rendje. In Az új adójog magyarázata 2006. (Szerk.: Hadi László.) Budapest, 2006, HVG-Orac.

Földes Gábor – Hadi László – Papp Adrienn – Bokor Csaba: Magyarázat az adózás rendjéről. Comp- lex DVD jogtár, 2012.

IFA: Advance Rulings. Studies on International Fiscal Law by the International Fiscal Association. Vol. LXXXIVb., 1999, Kluwer.

Kecskés László: Polgári jogunk alapelveinek változásáról. Magyar Jog, 1993. 1. 1–7.

Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. Tizenegyedik, átdolgozott kiadás. Budapest, 2012, Osiris Kiadó.

Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer. Doktori mestermunkák. Budapest, 2000, Osi- ris Kiadó.

Németh János: Rendkívüli perorvoslatok a magyar polgári eljárásjogban. Budapest, 1975, Akadémiai Kiadó.

OECD: Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries (3 March 2011).

OECD: Taxpayers’ Rights and Obligations. A Survey on the Legal Situation in OECD Countries. Paris, 1990, OECD.

Ory Tamás (szerk.): Az Európai Unió adójoga. Budapest, 2003, Osiris Kiadó.

Sahin-Tóth Balázs: A joggal való visszaélés tilalmának egyes jogalkotási kérdései. In Jogi tanulmányok 1998. (Szerk. Harmathy A.) Budapest, 1998, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 261–309.

Saltzman, Michael: IRS Practice and Procedure. Boston–New York, 1991, Warren, Gorham & La- mont.

Sandler, Daniel – Fucks, Ephraim – Romano, Carlo (eds.): The International Guide to Advance Rulings I–III. Amsterdam, 1997–2001, IBFD Publications BV

Soos, Piroska E.: The Origins of Taxation at Source in England. Amsterdam, 1998, IBFD Publica- tions.

Thuronyi, Victor (ed.): Tax Law Design and Drafting. Vol. 1. 1996, International Monetary Fund.

Tipke, Klaus – Kruse, Heinrich-Wilhelm: Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Kommentar zur AO. 15. Aufl., Köln, 1994, Verlag Otto Schmidt.

Végh Gyöngyi (1999a): Adóztatás vélelem alapján. Pénzügyi Szemle,1999. 5.408–421.

Végh Gyöngyi (1999b): Presumptive taxation: an up-to-date solution?Tax Tribune,1999. 3.