Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

Magyarország Alaptörvénye,

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról,

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről,

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról,

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről,

273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről,

37/2006. (XII. 25.) PM rendelet a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról,

34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól.