Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

FONTOSABB EU-NORMÁK

FONTOSABB EU-NORMÁK

A Tanács 77/799/EGK irányelve (1977. december 19.) a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adóztatás területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról [fontosabb módosítások: a Tanács 79/1070/EGK irányelve (1979. december 6.), a Tanács 2003/93/EK irányelve (2003. október 7.), a Tanács 2004/56/EK irányelve (2004. április 21.), a Tanács 2004/106/EK irányelve (2004. november 16.)];

A Tanács 2003/48/EK irányelve (2003. június 3.) a kamatozó megtakarítási formákból eredő jövedelmek adóztatásáról;

A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerról (és módosításai);

A Tanács 2010/24/EU irányelve az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról;

A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről;

A Tanács 2004. november 16-i 2073/2004/EK rendelete a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről;

A Tanács 2010. március 16-i 2010/24/EU irányelve az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról;

A Tanács 659/1999/EK (1999. március 22.) rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.