Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

FELHASZNÁLT IRODALOM

FELHASZNÁLT IRODALOM

Személyi jövedelemadó

Andrási János – Karácsony Imréné: Személyi jövedelemadó. In Adójog. Kommentár a gyakorlat számára. Budapest, 1994-2001, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Ault, Hugh J.: Comparative Income Taxation: A Structural Analysis. The Hague-London-Boston, 1997, Kluwer Law International.

Baker, Philip: Double Taxation Conventions and International Tax Law. London, 1994, Sweet & Maxwell.

Brooks, Neil: A Restatement of the Case for a Progressive Tax System. In Tax Reform in the 21th Cen- tury – A Volume in Memory of Richard Musgrave. (Eds: John G. Head and Richard Krever.) The Netherlands, 2009, Wolters Kluwer, 277-355.

Coffield, James: A Popular History of Taxation from Ancient to Modern Times. London, 1970, Long- man.

European Taxation Database: IBFD European Taxation Database. Amsterdam, 2001, IBFD Publica- tions BV.

Földes Gábor: Az adózás határai. Kandidátusi disszertáció. Budapest, 1988.

Goode, Richard: Key Issues in the Reform of Personal Income Taxes. In The Personal Income Tax. Phoenix from the Ashes. (Ed. Cnossen, S. – Bird, R. M.) North-Holland, 1990, Elsevier.

Grapperhaus, Ferdinand H. M.: Tax Tales from the Second Millenium. Amsterdam, 1998, IBFD Pub- lications BV.

Handbook: European Tax Handbook. Amsterdam, 1999, IBFD Publications BV

Henderson, M.: France – Individual Taxation sec. 1. Country Analyses IBFD, Dec. 2011 (accessed 15 Feb. 2012).

Karácsony Imréné : A személyi jövedelemadó. In Az új adójog magyarázata. 2001. Budapest, 2001, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 224–380.

Karácsony Imréné – Lucz Zoltánné – Surányi Imréné: Magyarázat a személyi jövedelemadóról. Comp- lex DVD jogtár, 2012.

Kay, J. A. – King, M. A.: The British Tax System. Oxford, 1991, Oxford University Press.

Key Features Comparison National, 2012 IBFD (accessed 15 Feb. 2012).

Nagy Tibor: A jövedelemadó szocialista variánsa – összehasonlító jogi megközelítésben. In Meznerics Iván emlékkönyv. Acta XXXVIII. Szeged, 1988, 215–226.

Nagy Tibor: Pénzügyi jogA nemzetközi pénzügyi jog alapjai. Budapest, 2001, ELTE JTI.

Nilsson, E.: Sweden – Individual Taxation sec. 1. Country Analyses IBFD, 2012 (accessed 15 Feb. 2012).

Pechman, Joseph A.: Tax Reform, the Rich and the Poor. 2. kiadás. Washington D. C, 1990, Brookings Institution.

Peters, B. Guy: The Politics of Taxation. A Comparative Perspective. Oxford, 1991.

Plasschaert, Sylvain R. F.: Global and Dualistic Patterns of Income Taxation. Amsterdam, 1988, IBFD Publications BV.

Roch, Maria Teresa Solar: Family Taxation in Europe. Boston, The Hague, London, 1999, Kluwer Law International.

Schuchter, Y – Schneider, N.: Austria – Individual Taxation sec. 1. Country Surveys IBFD, 2012 (accessed 22 Feb. 2012).

Soos, Piroska E.: The Origins of Taxation at Source in England. Amsterdam, 1998, IBFD Publica- tions.

Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve. KJK-Kerszöv Kft. Budapest, 2005, Complex Kiadó Kft.

Taylor, A. H.: Taxation Simplified. Budget 1992. Twickenham, 1992, Smith.

Thuronyi, Victor (ed.): Tax Law Design and Drafting. Vol. 1. 1996, International Monetary Fund.

Thuronyi, Victor (ed.): Tax Law Design and Drafting. Vol. 2. 1998, International Monetary Fund.

Tipke, Klaus – Lang, Joachim: Steuerrecht. 15. Aufl. Köln, 1996, Verlag Otto Schmidt KG.

Tóth János: A lakosság adói. Budapest, 1977, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Vanistendael, Frans: Is Fiscal Justice Progressing? Bulletin for International Taxation, October 2010, IBFD, Amsterdam, 526-540.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Karácsony Imréné – Surányi Imréné: Magyarázat az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról. Complex DVD jogtár, 2012.

Matlné Kisari Erika: Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás. Adó, 2006. 3.

Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve. Budapest, 2005, Complex Kiadó Kft.

Szatmári László: Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás várható szabályozása. Adó, 2005. 13.

Társasági adó

Bogaerts, Raf: Luxembourg Adapts 1929 Holding Companies Regime to Comply with EU Code of Con- duct. IBFD, European Taxation 2005, 356–359.

Cnossen, Sijbren Corporation Taxes in the European Community. (Kézirat, é. n.)

Code of Conduct for Business Taxation. ECOFIN, 1998.

Dobrev Klára: Számviteli jog. Budapest, 2001, Rejtjel Kiadó.

Erdős Gabriella: A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban. Complex DVD szakadatbázis, 2012.

Fernandes, S. M.: Portugal – Corporate Taxation sec. 8. Country Analyses IBFD (accessed 18 Feb. 2012).

Fernandes, S. M. et al.: European Union – A Comprehensive Analysis of Proposals To Amend the Interest and Royalties Directive – Part 2, 51 Eur. Taxn., 11 (2011), Journals IBFD, 2011 (accessed 27 Feb. 2012).

Gribnau, Hans: The Code of Conduct for Business Taxation: An Evaluation of an EU Soft-Law Inst- rument. In D. Weber et al.: Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration. IBFD, 2010. Online Books IBFD, Chapter 4 (accessed 26 Feb. 2012).

Hamaekers, Hubert: Introduction to International Taxation. Kézirat, Amszterdam, 2005.

Helminen, Marjaana: EU Tax Law – Direct Taxation. 2011 Edition. Amsterdam, IBFD.

Kurucz-Váradi Károly: Magyarázat a társasági adóról. Complex DVD jogtár, 2012.

Mayer, S.: Formulary Apportionment for the Internal Market. Online Books IBFD, 2009 (accessed 18 Feb. 2012).

Messere, Ken: Tax Policy in OECD Countries. Amsterdam, 1993, IBFD Publications BV

Messere, Ken (ed.): The Tax System in Industrialized Countries. Oxford, 1998, Oxford University Press.

Messere, Ken: Half a Century of Changes in Taxation. Bulletin for International Fiscal Documenta- tion, Vol. 53. 1999. 8-9. 340-365.

OECD: Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue. Paris, 1998, OECD.

Perdelwitz, A.: Germany – Corporate Taxation sec. 2. Country Surveys IBFD, 2012 (accessed 18 Feb. 2012).

Pölöskei Pálné – Szolnoki Béla: Társasági adó. In Az új adójog magyarázata 2001. Budapest, 2001, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 1-117.

Rienstra, J. G.: United States – Corporate Taxation sec. 2. Country Surveys IBFD, 2012 (accessed 18 Feb. 2012).

Schön, Wolfgang (ed.): Tax Competition in Europe. Amsterdam, 2003, IBFD.

Schön, Wolfgang: The David R. Tillinghast Lecture on the Odd Couple: A Common Future for Financial and Tax Accounting? 58 Tax L. Rev., 111 (West Law 1-19.).

Schuchter, Y. – Schneider, N.: Austria – Corporate Taxation sec. 2. Country Surveys IBFD, 2012 (accessed 18 Feb. 2012).

Squires, Michael B.: Tax Planning for Groups of Companies. 2nd ed. London-Dublin-Edinburgh, 1990, Butterworth.

Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve. Budapest, 2005, Complex Kiadó Kft.

Sztanó Imre – Vörös Miklós: Számviteli alapismeretek. Budapest, 1996, Saldó Kiadó.

Vanistendael, Frans (ed.): EUFreedoms and Taxation. IBFD, EATLP International Tax Series 2. Amsterdam, 2006.

A vállalkozások jövedelmét, bevételét, vagyonát terhelő egyéb központi adók

Szakács Imre: Magyarázat a szolidaritási elvonásról. Complex DVD jogtár, 2012.

Szakács Imre: Magyarázat az energiaellátók jövedelemadójához. Complex DVD jogtár, 2012.

Szakács Imre: Magyarázat az ágazati különadóról. Complex DVD jogtár, 2012.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve. Budapest, 2011, Complex Kiadó Kft.,