Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

Személyi jövedelemadó

Magyarország Alaptörvénye,

1952. évi IV törvény a házasságról, a családról és a gyámságról,

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról,

2011. évi CXCIV törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról,

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról.

Társasági adó

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról,

2000. évi C. törvény a számvitelről,

2004. évi XXXIX. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról.

A vállalkozások jövedelmét, bevételét, vagyonát terhelő egyéb központi adók

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról,

2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről,

2010. évi XCIV törvény az egyes ágazatokat terhelő különadóról.

Egyszerűsített vállalkozói adó

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról.