Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

4. fejezet │REGISZTRÁCIÓS ADÓ

4. fejezet │REGISZTRÁCIÓS ADÓ

A 2004. február 1-jén bevezetésre került regisztrációs adó a személygépjárművek egyszeri – forgalomba helyezéskori – adóztatásának speciális formája. Az importált személyautók utáni százalékos fogyasztási adó eltörlésre került az uniós csatlakozás miatt, mivel az Európai Unióban határellenőrzés hiányában az már eleve nem szedhető be.

Az adótárgy a személygépkocsi és lakóautó, valamint motorkerékpár Magyarország területén történő forgalomba helyezése, függetlenül attól, hogy a járműveket belföldön, Közösségen belülről vagy import útján szerezték be, illetve átalakítás útján jöttek létre. Szintén adótárgynak minősül a gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsijának belföldi illetőségű személy részére történő bérbeadása.

Az adó alanya az a személy vagy szervezet, akinek a nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik. Ha a forgalomba helyezés import közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya az importáló. Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következménye, az adó alanya az áfa fizetésére kötelezett személy. Abban az esetben, ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, az adó alanya a gépjármű tulajdonosa. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanyoknak és az adó megfizetéséért egyetemlegesen felelnek.

Abban az esetben, ha az adóalany külföldi, köteles belföldi üzembentartót vagy pénzügyi képviselőt meghatalmazni.

Az adó alapját a jogalkotó a gépjármű műszaki paraméterei, így a motortípus (dízel vagy benzines), a teljesítmény és a környezetterhelés alapján határozta meg, és kilenc kategóriát állított fel. Az adó mértéke tételes, a gépjármű-kategóriák szerint különböző. A legalacsonyabb adótétel 45 000 forint, a legmagasabb pedig 4 800 000 forint.

Mentesség élvez többek között a diplomáciai és a konzuli képviseletek, valamint a nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai, illetve családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátandó gépjárművének, valamint a muzeális értékű gépjárműnek a forgalomba helyezése.

Az adóhatósági hatásköröket a vámhatóság gyakorolja. Az adót a vámhatóság kivetéssel állapítja meg. Az adó megfizetéséről a vámhatóság adóigazolást állít ki.