Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról,

1996. évi LXXXV törvény a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról,

51/2004. (XII. 29.) PM rendelet a bírósági eljárási illetékek utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő díjról.