Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

FELHASZNÁLT IRODALOM

FELHASZNÁLT IRODALOM

Dankó Géza – Lóránt Zoltán: Az önkormányzati szabályozással szembeni kihívások. Pénzügyi Szemle, 2010. 3. 493-500.

Diekmann, Laura – Gerhards, Eva – Thöne, Michael – Klinski, Stefan – Meyer, Bettina – Schmidt, Sebastian: Environmentally Sound Reform of Tax Exemptions for the Private Use of Company Cars. Berlin, 2011, Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universitat zu Köln und Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V

European Taxation Database 2011.

Fecher, Hans: Persönliche allgemeine Vermögensteuer. In Handbuch der Finanzwissenschaft. 3. átdolgozott kiadás. Tübingen, 1975-1982, J. C. B. Mohr, 453-485.

Földes Gábor: Adóreform előtt. Adó, 1999. 8. 24-30.

Lóránt Zoltán: Utak és tévutak – tények, adatok a helyi önkormányzati gazdálkodásról. Pénzügyi Szemle, 2010. 3. 622-640.

Messere, Ken: Tax Policy in OECD Countries. Amsterdam, 1993, IBFD Publications BV

Messere, Ken: 20th Century Taxes and their Future. Bulletin for International Fiscal Documentation, Vol. 54. 2000. 1. 1-29.

Naess-Schmidt, Sigurd – Winiarczyk, Marcin: Company Car Taxation. Copenhagen Economics, Wor- king Paper 22/2010.

Pálné Kovács Ilona: Meggondolások az önkormányzatok pénzügyi helyzetéről szóló vitához. Pénzügyi Szemle, 2010. 3. 500-505.

Péteri Gábor: Megtelt-e a konfliktuskonténer, avagy merre halad a konténerszállító. Az önkormányzati rendszer átalakításának kérdései. Pénzügyi Szemle, 2010. 3. 505-510.

Thuronyi, Victor (ed): Tax Low Design and Drafting. Vol. 1. Washington, 1996, International Mone- tary Fund.