Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK

A társadalombiztosítási alapok bevételei

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.),

1997. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról,

2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete a szociális hozzájárulási adóról,

35/1997. (VI. 11.) AB határozat,

37/1997. (VI. 11.) AB határozat.

Az elkülönített állami pénzalapok bevételei

1991.évi IV törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról,

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról,

2003. évi LVIII. törvény a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról,

2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról,

2010. évi CLXXXVII. törvény a Bethlen Gábor Alapról,

2011. évi CLV törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról,

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról,

2010.évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről.