Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

FELHASZNÁLT IRODALOM

FELHASZNÁLT IRODALOM

Környezetvédelmi adóztatás

Bach, S. – Kohlhaas, M. – Linscheid, B. – Seidel, B. – Truger, A.: Ökologische Steuerreform. Berlin, 1999, Erich Schmiedt Verlag.

Baumol, W. J. – Oates, W. E.: The Use of Standards and Prices for Protection of the Environment.

Swedish Journal of Economics, 1971. 73., 42–54.

Breuer, R. – Kloepfer, M. – Marburger, P. – Schröder, M.: Umweltschutz durch Abgaben und Steuern.

UTR Band 16., Heidelberg, 1991.

Coase, R.: The problem of social costs. Journal of Law and Economics, 1960. 3.

Dickertmann, D.: Erscheinungsformen und Wirkungen von Umweltabgaben aus ökonomischer Sicht.

In Kirchhof, P. (Hrsg.): Umweltschutz im Abgaben- und Steurrecht. Köln, 1993, O. Schmidt. Hansjürgens, B.: Umweltgaben im Steuersystem. Baden-Baden, 1992.

Herdegen, M. – Schön, W.: Ökologische Steuerreform, Verfassungsrecht und Verkehrsgewerbe. Köln, 1999, Verlag Dr. Otto Schmidt.

Horváth Zsuzsanna – Bándi Gyula – Erdey György – Pomázi István: Az Európai Unió környezetvédelmi joga. Budapest, 2001, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes Kosche, H. – Weinreich, S.: Ökologische Steuerreform auf dem Prüfstand – Ist die Zeit reif zum Han- deln? In Ökologische Steuerreform. Baden-Baden, 1995, Nomos Verlag.

Lighthart, Jenny E.: Optimal Fiscal Policy and the Environment. WP 98/146, IMF Working Papers, September 1998.

Lutz, M.: Erfahrungen mit der ökologischen Steuerreform in Danemark. In Bach, S. – Kohlhaas, M. – Linscheid, B. – Seidel, B. – Truger, A.: Ökologische Steuerreform. Berlin, 1999, Erich Schmiedt Verlag.

Mooij, R. A.: Environmental taxation and double dividend. Elseiver, 2000, Science BV OECD: Climate change, economic instruments and income distribution? Environmental taxes in OECD countries, 1995.

OECD: Taxation, innovation and environment, 2010.

Pigou, A. C.: The Economics of Welfare. London, 1920.

Szerencsejáték szervezőinek játékadó-kötelezettsége; egyéb adójellegű befizetések

Williams, David W.: Trends in International Taxation. Amsterdam, 1991, IBFD Publications BV.