Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

FELHASZNÁLT IRODALOM

FELHASZNÁLT IRODALOM

Agenda 2000. Financing the European Union. Commission Report 560/1998. Possible future own resourches. Brussels, 1998, Beveridge.

Baker, Philip: Double Taxation Conventions and International Tax Law. London, 1994, Sweet & Maxwell.

Banking and financial law of the European Union. IIUL 7. Congress. Brussels, 1996.

Bar, Ludvig: Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts. Paris, 1899, 317–333.

Beveridge, Fiona – Riley, Chris: European Community Law. Aldershot, 1999, Ashgate Law.

Bille, van Sten: La souveraineté fiscale des états et l'integration économique internationale. Amsterdam, 1958, IBFD.

Bühler, Ottmar: Prinzipien des internationalen Steuerrechts. 2. neubearb. Aufl. München, 1976, C. H. Beck’sche Verlag.

Cartou, Luis: Droit financier et fiscal Europeen. Paris, 1972, Dalloz.

Chrétien, Maxime: Le role des organisations internationales dans le réglement des questions fiscales entre les états. Reg. du Cours, 1954. 6.

Chrétien, Maxime: A la recherche du droit international fiscal commune. Paris, 1955, Sirey.

Druker, Isaac: Financing the European Communities. Leyden, 1975, Sijthoff.

Erler, Georg: Grundprobleme des Internationalen Wirtschaftsrechts. Göttingen, 1956, Schwarz.

Focsaneau, Lazar: Les aspects, juridiques du systéme monétaire in international. Journal du droit international, 1968, 239-247.

Földes Gábor: Fiscal and Financial Law. In Introduction to Hungarian Law. The Hague, 1998, Kluwer, 52-63.

Gantner Péter: Pénzügyi ellenőrzés az Európai Unióban. Pénzügyi Szemle, 1998. 4. és 8.

Garelli, Alessandro: Il diritto internationale tributario. Torino, 1899.

A GATT és a tokiói körtárgyalások kódexei. Budapest, 1982, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Goldscheid, Rudolf: Finanzwissenschaft und Soziologie. In Weltwirtschaftliches Archiv. Jena, 1917, Gustav Fischer Verlag.

Gormley, Laurence (ed.): Introduction to the Law of the European Communities. 3rd Edition. London, 1998, Kluwer.

Herczegh Géza (szerk.): Nemzetközi jog. 3. kiadás. Budapest, 1995, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Hopt, K. J. – Wymeersch, E.: European Company and Financial Law. 2nd edition. Berlin, 1994, Wal- ter de Gruyter.

Horváth Zoltán: Kézikönyv az EU-ról. 6. kiadás. Budapest, 2005, HVG-Orac.

Houtte, van Jean: Principles of interpretation in internal and international tax law. Amsterdam, 1968, IBFD.

Isay, Ernst: Internationales Finanzrecht. Stuttgart, 1934, Kohlhammer.

Iván Gábor: A 2007-2013 közötti pénzügyi perspektíva. In Marján Attila (szerk.): Az Európai Unió gazdasága. Budapest, 2005, HVG Kiadó, V/3. fejezet.

Iván Gábor: Az Európai Unió pénzügyi keretterve. Közgazdasági Szemle, 2006. 5.

Iván Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe. Budapest, 2007, Osiris.

Joint OECD/Council of Europe Convention on Mutual Assistance in Tax Matters. Paris, 1995.

Knechtle, Arnold: Basic Problems in International Fiscal Law. Deventer, 1979, Kluwer.

Kroll Eszter: Az Európai Unió éves költségvetése. A saját források rendszere. In Marján Attila (szerk.): Az Európai Unió gazdasága. Budapest, 2005, HVG Kiadó, V/4-5. fejezet.

Lang, Joachim: Supranationales Steuerrecht. In Handwörterbuch des Steuerrechts. Bd. 2., 2. Aufl. München, 1981, C. H. Beck’sche Verlag.

Lippert, Gustav: Das internationale Finanzrecht. Triest, 1912, Quidde.

Lippert, Gustav: Handbuch des Internationalen Finanzrechts. Triest, 1928, Quidde.

Lippert, Gustav: Rechtsbuch des internationalen Finanzrechts. Graz, 1935, Lenkam Verlag.

Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. 6. kiadás. Budapest, 2004, Tankönyvkiadó.

Mann, F. A.: Money in Public International Law. 96. Recueil des Cours de l’Academie de Droit International. Hague, 1950.

Márffy Ede: A magyar pénzügyi jog kézikönyve. Budapest, 1930, Grill Károly Kiadó.

Marján Attila (szerk.): Az Európai Unió gazdasága. Budapest, 2005, HVG Kiadó.

Marján Attila – Hetényi Géza: Monetáris politika és az euró. In Marján Attila (szerk.): Az Európai Unió gazdasága. Budapest, 2005, HVG Kiadó, III/2. fejezet.

Mocsáry Péter: A közösségi adóharmonizáció és a tagállami adószuverenitás korlátozása. Pénzügyi Szemle, 2003. 12.

Mocsáry Péter: Bevezetés az unió adópolitikájába. In Marján Attila (szerk.): Az Európai Unió gazdasága. Budapest, 2005, HVG Kiadó.

Nagy Tibor: A nemzetközi adójog elemei. In Az adózás alapkérdései. Budapest, 1959, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 377-434.

Nagy Tibor: Az ENSZ költségvetése és költségvetési joga. Pénzügyi Szemle, 1960. 1.

Nagy Tibor: A nemzetközi pénzügyi jog problémája (kandidátusi disszertáció). Budapest, 1961.

Nagy Tibor: Katonai szövetségek pénzügyi szemmel. Pénzügyi Szemle, 1964. 4.

Nagy Tibor: A nemzetközi szervezetek pénzügyi rendszere. Pénzügyi Szemle, 1965. 12.

Nagy Tibor: Recent Trends in the Development of the Science of International Financial Law. Acta Juridica, Budapest, 1968. 10.

Nagy Tibor: Jurisprudence and Theories of International Financial Law in the East and Middle Euro- pean Region. In Questions of International Law. Budapest, 1991, Akadémiai Kiadó.

Nagy Tibor: Magyarország részvétele a NATO pénzügyi integrációban. In Blahó András (szerk.): Elmaradottság – fejlődés – átalakulás. Budapest, 2003, BKÁE.

Nagy Tibor: A nemzetközi pénzügyi jog rendszerének és elméletének változásai. In Fazekas Marianna – Nagy Marianna (szerk.): Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. Budapest, 2010, ELTE Eötvös, 313–328.

Nugent, Neill: The Government and Politics of the European Community. London, 1993, Macmillan.

Nussbaum, M. A.: Money in the Law National and International. Rev. Ed. Brooklyn, 1959, Brooklyn University Press.

Nyikos László: EU-konform pénzügyi ellenőrzés ikerkooperációval. Pénzügyi Szemle, 1999. 6.

Pénzügyi ellenőrzés a NATO-ban. Budapest, 1999, ÁSZ Euroatlanti Integrációs Titkárság.

Schnitzer, Adolf: Handbuch des internationalen Privatrechts. Basel, 1944.

Schuster, M. R.: The Public International Law of Money. Oxford, 1973, Clerandon Press.

Schweitzer, Michael – Hummer, Waldemar: Europarecht. 4. Aufl. Berlin, 1993, Metzner.

Shackleton, Michael: Financing the European Community. London, 1990, Pinter.

Stoessinger, John: Financing the UN System. Washington, 1964, Brookings Inst.

Strasser, Daniel: The Finances of Europe. The budgetary and financial law of the European Commu- nities. Brussels–Luxembourg, 1991.

Szawlowszki, Richard: Les finances et le droit financier d'une organization internationale inter- gouvernementale. Paris, 1970, Cujas.

Takács György: Rendszeres magyar pénzügyi jog. Budapest, 1936, Grill Károly Kiadó.

Teichner, Karl: Internationales Steuerrecht. Stuttgart, 1967, Schaffer.

Terra, Ben J. M.: Introduction to Customs Law. Legal Issues of European Integration, 1983. 1.

Tipke, Klaus – Lang, Joachim: Steuerrecht. 13. Aufl. Köln, 1991, Schmidt.

Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga. Budapest, 2001, KJK-Kerszöv.

Walder, Stephan: The Budgetary Procedure of the European Community. Wien, 1992, Boechlav.

Weber-Fas, Rudolf: Staatsvertrage im internationalen Steuerrecht. Tübingen, 1982, J. C. B. Mohr.

Weiss, André: Traité elementaire de droit international prive. Paris, 1886.

Williams, David W.: Trends in International Taxation. Amsterdam, 1991, IBFD Publications BV