Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

V. Ingatlan vagyonból származó jövedelem (6. cikk)

V. Ingatlan vagyonból származó jövedelem (6. cikk)

Az ingatlan vagyonból származó jövedelem a forrásországban adózik. Például a német-magyar egyezmény 6. cikk 1. bekezdése szerint az a jövedelem, amelyet az egyik szerződő államban belföldi illetőségű személy a másik szerződő államban fekvő ingatlan vagyonból szerez (beleértve a mezőgazdaságból és az erdőgazdálkodásból származó jövedelmet), megadóztatható ebben a másik államban.

Az ingatlan vagyon fogalmának jelentését az ingatlan fekvése szerinti állam joga határozza meg. Ugyanakkor ez a kifejezés minden esetben magában foglalja az ingatlan vagyon tartozékának minősülő vagyont, az állatállományt és a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban használatos berendezéseket, azokat a jogokat, amelyekre a földtulajdonra vonatkozó magánjogi rendelkezések nyernek alkalmazást, az ingatlan vagyon haszonélvezeti jogát, valamint az ásványlelőhelyek, források és más természeti erőforrások kitermelésének vagy kitermelési jogának ellenértékeként járó változó vagy állandó kifizetésekhez való jogot.

Ebbe a jövedelemtípusba tartoznak az ingatlan vagyon közvetlen használatából, bérbeadásából vagy hasznosításának bármely más formájából származó jövedelmek is.

Szintén ide tartozik a vállalkozás ingatlan vagyonából származó jövedelem, továbbá a mező- és erdőgazdaság, valamint a természeti erőforrásokból származó jövedelem, akkor is, ha vállalkozás keretében hasznosítják.

A vállalkozási tevékenységből származó nyereségre más szabályok vonatkoznak, az főszabály szerint az illetőség országában adózik, amint a különböző pontban szóba kerül.