Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

Függelék: OECD Modellegyezmény 2010

Függelék: OECD Modellegyezmény 2010

I. fejezet Hatály

1. cikk Személyi hatály

2. cikk Tárgyi hatály

II. fejezet Fogalmak

3. cikk Általános fogalommeghatározások

4. cikk Belföldi illetőség

5. cikk Telephely

III. fejezet A jövedelem adóztatása

  1. 6. cikk Ingatlanból származó jövedelem

7. cikk Vállalkozási tevékenység jövedelme

8. cikk Hajózás, vízi és légi szállítás

9. cikk Kapcsolt vállalkozások

10. cikk Osztalék

11. cikk Kamat

12. cikk Jogdíj

13. cikk Vagyonátruházásból származó jövedelem

14. cikk (törölve)

15. cikk Munkaviszonyból származó jövedelem

16. cikk Igazgatósági tagok tiszteletdíja

17. cikk Művészek és sportolók

18. cikk Nyugdíjak

19. cikk Közszolgálati tevékenységből származó jövedelem

20. cikk Hallgatók

21. cikk Egyéb jövedelem

IV. fejezet A vagyon adóztatása

22. cikk A vagyon adóztatása

V. fejezet A kettős adóztatás elkerülésének módszerei

23. cikk A Mentesítés

24. cikk B Beszámítás

VI. fejezet Speciális rendelkezések

24. cikk A diszkrimináció tilalma

25. cikk Egyeztetési eljárás

26. cikk Információcsere

27. cikk Behajtási jogsegély

28. cikk Diplomaták

29. cikk Területi kérdések

VII. fejezet Záró rendelkezések

30. cikk Hatálybalépés

31. cikk Felmondás