Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

VI. A vámtarifa

VI. A vámtarifa

A vámtarifa nemzetközi kereskedelemben előforduló áruk, árucikkek bizonyos rendszer szerint összeállított jegyzéke, amely tartalmazza az egyes áruknak a vámtarifában meghatározott helyét (vámtarifaszámát), az áru megnevezését és az áru után fizetendő vám mértékét. A vámok a vámtarifában meghatározott vámtételek alapján fejtik ki hatásukat.

A Közösség Vámtarifája magában foglalja a Kombinált Nómenklatúrát és minden más nómenklatúrát, amely a Kombinált Nómenklatúrához kötődik, továbbá a vámokat és egyéb importterheket, preferenciális intézkedéseket, autonóm felfüggesztő intézkedéseket és az egyéb közösségi jogszabályok által megállapított ta- rifális intézkedéseket.

A Közösség vámkezelésekhez az árut a Kombinált Nómenklatúra (KN) szerint kell osztályozni. Ez azt jelenti, hogy az osztályozás (besorolás) során meghatározásra kerül az áru vámtarifa száma (KN szám) és a hozzá kapcsolódó vám mértéke is. Tekintettel arra, hogy az áru részese lesz egy nemzetközi áruosztályozási rendszernek – mert megkapja a KN számot – a KN Közösségen belüli statisztikai célokra is használható.

A csatlakozás pillanatától alkalmazzuk az „elektronikus tarifát”, a TARIC-ot is, mely az Európai Unió kereskedelempolitikai eszköze, úgynevezett integrált tarifája. A TARIC tartalmában több mint a KN, mert a vámtételeken kívül, minden adónemre, kötelezettségre, megszorító, illetve kereskedelempolitikai intézkedésre vonatkozóan konkrét vámtarifaszám szerint tartalmaz rendelkezéseket. Az EU integrált tarifája minden adónemre, kötelezettségre megszorító, illetve kereskedelempolitikai intézkedésre vonatkozóan konkrét vámtarifaszám szerint tartalmaz rendelkezéseket. Célja, hogy valamennyi, a külkereskedelmi forgalomhoz kapcsolódó adó, kedvezmény, korlátozás, vagy tiltás egyértelműen az adott termék vámtarifaszámához, illetve TARIC kódjához kötődjön.