Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

X. Vámpreferenciák

X. Vámpreferenciák

A vámpreferenciák a gazdaság számára óriási jelentőséggel bírnak, hiszen az érintett áruk tekintetében, a vámok árképző hatása miatt versenyelőnyt jelentenek. Vámkönnyítésnek tarjuk a teljes vámmentességet és a részleges vámmentességet, vagyis a vámkedvezményt. Vámeljárási szempontból a behozatali áru vámmentes vámkezelésére a szabad forgalomba helyezés szabályai alkalmazandók, azzal a lényeges szabállyal, hogy a vámmentesség csak a vám megfizetése alól jelent mentességet, de a kapcsolódó díjakat, adókat (áfa) továbbra is meg kell fizetni.

Hatályos vámjogunk a vámfizetés alóli mentesítés érdekében a következő lehetőségeket nyújtja:

− vámjogszabályokban meghatározott vámmentességek;[272]

− tarifális vámkedvezmény (0 százalékos vagy kedvezőbb vámtétel a vámtarifában);

− nemzetközi egyezmények alapján a jogszabályba beépített vámmentesség (például az oktatási, tudományos és kulturális jellegű tárgyak behozataláról Lake Successben, 1950. november 22-én kelt megállapodás);

− külön nemzetközi egyezmények alapján biztosított vámkönnyítések (preferenciák);[273]

− intézményes vámsemlegesítés (vámkönnyítés), amikor a vámjogszabályok adta lehetőségek között, az erre jogosult szerv jogi norma kibocsátása útján biztosít lehetőséget vámsemlegesítésre – például a Bizottság jogosult arra, hogy vámkontingenseket állapítson meg.[272] A Európai Közösség külön jogszabályban, a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK rendeletben szabályozza a vámmentesen behozható áruk körét és a vámmentességek feltételeit. Így például feltételektől függően vámmentesek a házasság, öröklés révén szerzett vagyontárgyak, a természetes személyek harmadik országból származó vagyontárgyai (feltétel a legalább egyéves kint tartózkodás), termékminták, reklámanyagok, orvosi eszközök, műszerek, gyógyászati termékek, iskolaszerek, kutatási anyagokban, úti holmik, elhanyagolható értékű küldemények, állami ajándékok, kitüntetések, vetőmagvak stb.

[273] A Európai Közösség számos állammal kötött olyan nemzetközi megállapodást, mely részükre vámkönnyítést biztosít. Ilyenek például az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal (Cotonou Egyezmény), az Andorrával, a Feröer szigetekkel, Horvátországgal, Törökországgal, Svájccal, az Európai Gazdasági Térséggel, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával és Montenegróval, a földközi-tengeri országokkal kötött megállapodások.