Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

XI. A vámigazgatás szervezete és feladatköre

XI. A vámigazgatás szervezete és feladatköre

1. A vámigazgatás szervezetrendszere

A vámigazgatás a közigazgatás, ezen belül a pénzügyi igazgatás részét képezi. A vámigazgatást a miniszterelnök által kijelölt miniszter felügyeli. A vámigazgatásra háruló végrehajtási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszerve látja el. A NAV kormányhivatalként önállóan működő gazdálkodó központi költségvetési szerv, mely államigazgatási és rendészeti feladatokat lát el.

A NAV vámokkal összefüggő feladatait központi szervei, továbbá középfokú és alsó fokú területi szervei útján teljesíti. A NAV központi szervei: a Központi Hivatal, a Bűnügyi Főigazgatóság, az Informatikai Intézet, a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet. A NAV középfokú vámszervei a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok, a Repülőtéri Főigazgatóság, a Bevetési Főigazgatóság és a Szakértői Intézet. A NAV alsófokú vámszervei a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságok, a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság, a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság, a Járőr Igazgatóság és az Őrzésvédelmi- és Támogató Igazgatóság.

2. A vámszervezet feladatai

A vámhatóságok elsődlegesen a Közösség nemzetközi kereskedelmének felügyeletéért felelnek, hozzájárulva ezáltal a tisztességes és nyitott kereskedelemhez, a belső piac külső vonatkozásainak, a közös kereskedelempolitikának és kereskedelemmel összefüggő más közösségi politikáknak a végrehajtásához, valamint az ellátási lánc átfogó biztonságához.

A vámszervek általános feladatai:

− a Közösség és tagállamai pénzügyi érdekeinek védelme;

− a Közösség védelme a tisztességtelen és jogellenes kereskedelemmel szemben, a jogszerű üzleti tevékenység támogatása mellett;

− a Közösség és lakói biztonságáról és védelméről, valamint a környezetvédelemről való gondoskodás, szükség szerint más hatóságokkal szorosan együttműködve;

− megfelelő egyensúly fenntartása a vámellenőrzések és a jogszerű kereskedelem megkönnyítése között.

A vámszervezet feladatai közé tartozik a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetések megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása és ellenőrzése, feltéve, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik.

3. A vámhatóságok közösségi és nemzetközi együttműködése

A vámhatóság a Tanács 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján más tagállamok vámhatóságaival együttműködik, azoknak megkeresésre vagy önkéntesen segítséget nyújthat. A vámhatóság harmadik országok vámszerveinek is jogosult hivatalos segítséget nyújtani és a hatáskörébe tartozó feladok végrehajtásához segítséget kérni, ha a Közösségben megengedett intézkedések a tényállás tisztázáshoz nem elegendők. Ebben az esetben is a segítségnyújtás és együttműködés történhet megkeresésre, de adható tájékoztatás megkeresés nélkül is a Vtv. 70. § (8) bekezdésében meghatározott esetekben.